| |

Obszary występowania szarej strefy w Polsce

Nie da się prosto, intuicyjnie oznaczyć i opisać obszarów występowania szarej strefy w Polsce, choć skala zróżnicowań regionalnych jest znaczna. Na obszarach najbardziej obfitujących w pracowników nierejestrowanych natężenie występowania tego zjawiska jest ponad 2,5-krotnie większe niż minimalne i o 80% większe niż średnia dla całego kraju. Największy udział pracowników nierejestrowanych w ogóle zatrudnionych obserwujemy w województwach świętokrzyskim (16,7%) oraz lubelskim (15,2%), najmniejszy natomiast w podlaskim i opolskim (6%). Regionalne zróżnicowanie natężenia szarej strefy nie jest związane z zamożnością danego regionu – najbogatsze rejony Polski (śląski i mazowiecki) lokują się w środku stawki. Zróżnicowanie to nie wydaje się też być związane ze strukturą gospodarczą regionu – dwa zdecydowanie rolnicze regiony (lubelski i podlaski) znajdują się na przeciwnych krańcach, jeśli chodzi o odsetek zatrudnionych w szarej strefie. Można jednak zauważyć pewne prawidłowości. Generalnie najwięcej nierejestrowanych pracowników mieszka na terenach wiejskich, gdzie ich odsetek wśród pracujących wynosi ponad 12%. Najniższe natężenie występuje w małych miastach (od 10 do 20 tys. mieszkańców), gdzie nie przekracza 6%. Poza terenami wiejskimi nie ma istotnej zależności pomiędzy wielkością miejscowości i odsetkiem pracujących w szarej strefie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]