| |

Obszary występowania szarej strefy w Polsce

Nie da się prosto, intuicyjnie oznaczyć i opisać obszarów występowania szarej strefy w Polsce, choć skala zróżnicowań regionalnych jest znaczna. Na obszarach najbardziej obfitujących w pracowników nierejestrowanych natężenie występowania tego zjawiska jest ponad 2,5-krotnie większe niż minimalne i o 80% większe niż średnia dla całego kraju. Największy udział pracowników nierejestrowanych w ogóle zatrudnionych obserwujemy w województwach świętokrzyskim (16,7%) oraz lubelskim (15,2%), najmniejszy natomiast w podlaskim i opolskim (6%). Regionalne zróżnicowanie natężenia szarej strefy nie jest związane z zamożnością danego regionu – najbogatsze rejony Polski (śląski i mazowiecki) lokują się w środku stawki. Zróżnicowanie to nie wydaje się też być związane ze strukturą gospodarczą regionu – dwa zdecydowanie rolnicze regiony (lubelski i podlaski) znajdują się na przeciwnych krańcach, jeśli chodzi o odsetek zatrudnionych w szarej strefie. Można jednak zauważyć pewne prawidłowości. Generalnie najwięcej nierejestrowanych pracowników mieszka na terenach wiejskich, gdzie ich odsetek wśród pracujących wynosi ponad 12%. Najniższe natężenie występuje w małych miastach (od 10 do 20 tys. mieszkańców), gdzie nie przekracza 6%. Poza terenami wiejskimi nie ma istotnej zależności pomiędzy wielkością miejscowości i odsetkiem pracujących w szarej strefie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p871-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna29.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p869-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna40.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1079-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1077-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1015-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna39.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1013-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna71.jpg

Wpisy