| |

Odsetek pracujących w szarej strefie według branż część 2

W tym kontekście zwróćmy uwagę na relatywnie dużą rolę samozatrudnienia bez rejestracji w grupie robotników pomocniczych w przemyśle i budownictwie, a także w tożsamej grupie w handlu i w usługach. Można przypuszczać, że dla tych grup zawodowych samozatrudnienie jest de facto formą pracy bez umowy, a deklaracja respondentów dotycząca własnego statusu jako (nierejestrowanych) samozatrudnionych, a nie pracowników, wynikała z chęci przedstawienia swojej sytuacji w lepszym świetle (często obserwowaliśmy takie zachowania w trakcie badań jakościowych). Wskazywałoby na to także częstsze podawanie przez te osoby (niż przez innych samozatrudnionych bez rejestracji) jako głównej przyczyny swojego wyboru – braku możliwości znalezienia pracy w innej formie lub chęci przetrwania.

Powyższe istotne obserwacje jednoznacznie wskazują na to, że praca w szarej strefie, badana w grupie pracowników o słabszej pozycji na rynku pracy, może być wynikiem nie ich wyboru, a konieczności życiowej. Dopiero dla osób z większymi szansami na rynku pracy staje się ona głównie sposobem na tanie powiększanie dochodów. Hipoteza ta jest lepiej udokumentowana w analizie ekonome- trycznej, opisanej w dalszych częściach raportu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]