oczyszczanie twarzy legionowo | |

Ograniczanie zatrudnienia nierejestrowanego

Przedstawiciele firm, w których pracownicy zatrudniani byli w ostatnim roku „na czarno” lub otrzymywali częściowo nierejestrowane wynagrodzenie, zadeklarowali, że czynnikami szczególnie przyczyniającymi się do ograniczenia skali zatrudnienia nierejestrowanego są: obniżenie kosztów pracy oraz ograniczenie obserwowanej w Polsce biurokracji. Zdecydowanie mniejsza liczba wypowiedzi dotyczyła zwiększenia sankcji oraz usprawnienia kontroli legalności zatrudnienia. Można zatem wnioskować, że według pracodawców niewielkie znaczenie dla ograniczenia stosowania pracy nierejestrowanej mają dotychczas stosowane sankcje. Są one bowiem nieskuteczne. Zdaniem respondentów postępowaniem przyczyniającym się w sposób najbardziej istotny do zmniejszenia skali zatrudnienia nierejestrowanego byłby zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub jej ograniczenie. Walka z nielegalnym zatrudnieniem ograniczająca się dotychczas do nakładania przez organy kontrolujące kar pieniężnych przynosi bardzo mizerne efekty, ponieważ korzyści z zatrudnienia nierejestrowanego lub częściowo nierejestrowanego czerpią nie tylko pracodawcy, ale również zatrudnieni w ten sposób pracownicy. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy czują się bezkarni. Należałoby w związku z tym wprowadzić inne rodzaje kar za zatrudnianie pracowników „na czarno”. Konsekwencje z tego tytułu powinny ponosić obie strony – zarówno pracownicy, jak i pracodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna53.jpg

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]

Narzędzia badania szarej strefy

Obok wcześniej omówionych, po[...]