Czym się różni FinAi od porównywarek kredytowych? | |

Organizacja pracy nierejestrowanej

Osoby wykonujące pracę nierejestrowaną najczęściej poszukiwały jej samodzielnie lub miały stałego pracodawcę. Znacznie rzadziej występowała sytuacja, gdy praca tych osób była zorganizowana przez szefa, który rozliczał się z pracodawcą. Zdecydowanie najmniejszą część badanej zbiorowości stanowili pracownicy, którzy część wynagrodzenia za pracę wykonywaną w ramach formalnego stosunku pracy otrzymywali nieoficjalnie. Szczegółowe dane przedstawia wykres 3.1.

Wykres wyraźnie ilustruje, że praca nierejestrowana w Polsce ma zasadniczo dwojaki charakter. Z jednej strony, osoby dysponujące czasem i poszukujące zarobku same penetrują lokalny szary rynek pracy. Wiąże się to zapewne z działalnością sporadyczną na tym rynku. Z drugiej strony, w szarej strefie działają firmy prowadzące nabór osób, które nie chcą lub nie mogą pracować w sektorze oficjalnym. Tak działa zapewne dobrze zorganizowany rynek usług budowlanych, ogrodniczo-rolnych i transportowych. Za mało wiarygodne uznać należy natomiast nieliczne deklaracje dotyczące pobierania nieoficjalnie części wynagrodzenia za pracę wykonywaną w ramach formalnego stosunku pracy. Jest to, jak wiadomo z innych źródeł, zjawisko nagminne. Można sądzić, że respondenci nie mówią na ten temat prawdy. Być może nie chcą spowodować kłopotów swoim zarejestrowanym pracodawcom lub nie uważają tej formy wynagrodzenia za przejaw działalności nierejestrowanej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]