| |

Płacenie podatków i moralność podatkowa

Ciekawe wyniki otrzymujemy, analizując zmienne dodatkowe. Doświadczenie bezrobocia w przeszłości dodatnio wpływa na prawdopodobieństwo zatrudnienia w szarej strefie. Prawdopodobieństwo, że osoba, która nigdy wcześniej nie była bezrobotna (tabela 3.10, kolumna 2), będzie zatrudniona w szarej strefie zamiast legalnie jest o 6,2 pkt. proc. niższe niż dla podobnej pod innymi względami osoby, która była bezrobotna już wcześniej.

Oczywiste wydaje się, że prawdopodobieństwo pracy w szarej strefie jest mniejsze wśród osób, które nie akceptują takiej formy zatrudnienia (tabela 3.10, kolumna 3). Można to jednak interpretować w drugą stronę – osoby, które już pracują w szarej strefie, łatwiej zaakceptują kolejną taką ofertę. Potwierdzają to wyniki pokazujące zmianę prawdopodobieństwa zatrudnienia w szarej strefie dla osób, które wcześniej już były zatrudnione w podobny sposób. Osoby nigdy wcześniej nieposiadające pracy nierejestrowanej sięgają po taką formę zatrudnienia znacznie rzadziej (tabela 3.10, kolumna 4).

Zastanawia brak istotnych zależności pomiędzy opiniami wyrażanymi przez respondentów na temat płacenia podatków i moralności podatkowej w ogóle a prawdopodobieństwem zatrudnienia w szarej strefie (tabela 3.10, kolumna 5). Jak wcześniej sugerowano, może to oznaczać, że dla wielu osób szara strefa nie jest wyborem, lecz koniecznością i praca w takiej formie nie ma wiele wspólnego z poglądami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p658-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna59.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p855-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna48.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p847-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna42.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p871-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna29.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p869-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna40.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1079-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1077-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg

Wpisy

Mówienie całej prawdy i tylko prawdy

Dlaczego kobiety, w dużo więk[...]

Metoda transakcyjna

Metoda ta została najpełniej [...]

Metoda odpowiedzi losowych - kontynuacja

Dzięki tej metodologii wzrast[...]

Metoda modela - kontynuacja

Na podstawie dorobku zawarteg[...]

Metoda modela

Wszystkie metody pośrednie op[...]

Ludzie młodzi a rynek pracy

Zupełnie inne postawy i motyw[...]