| |

Płacenie podatków i moralność podatkowa

Ciekawe wyniki otrzymujemy, analizując zmienne dodatkowe. Doświadczenie bezrobocia w przeszłości dodatnio wpływa na prawdopodobieństwo zatrudnienia w szarej strefie. Prawdopodobieństwo, że osoba, która nigdy wcześniej nie była bezrobotna (tabela 3.10, kolumna 2), będzie zatrudniona w szarej strefie zamiast legalnie jest o 6,2 pkt. proc. niższe niż dla podobnej pod innymi względami osoby, która była bezrobotna już wcześniej.

Oczywiste wydaje się, że prawdopodobieństwo pracy w szarej strefie jest mniejsze wśród osób, które nie akceptują takiej formy zatrudnienia (tabela 3.10, kolumna 3). Można to jednak interpretować w drugą stronę – osoby, które już pracują w szarej strefie, łatwiej zaakceptują kolejną taką ofertę. Potwierdzają to wyniki pokazujące zmianę prawdopodobieństwa zatrudnienia w szarej strefie dla osób, które wcześniej już były zatrudnione w podobny sposób. Osoby nigdy wcześniej nieposiadające pracy nierejestrowanej sięgają po taką formę zatrudnienia znacznie rzadziej (tabela 3.10, kolumna 4).

Zastanawia brak istotnych zależności pomiędzy opiniami wyrażanymi przez respondentów na temat płacenia podatków i moralności podatkowej w ogóle a prawdopodobieństwem zatrudnienia w szarej strefie (tabela 3.10, kolumna 5). Jak wcześniej sugerowano, może to oznaczać, że dla wielu osób szara strefa nie jest wyborem, lecz koniecznością i praca w takiej formie nie ma wiele wspólnego z poglądami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]