| |

Podstawowe przyczyny sięgania po pracę nierejestrowaną

Pracownicy gospodarki nieformalnej zatrudniani byli przez gospodarstwa domowe, w dalszej kolejności rolne i firmy prywatne. O zatrudnieniu w tym trybie decydowali równie często oni sami, jak i ich pracodawcy niepozostawiający pracownikom możliwości wyboru. Dla większości jest to główny sposób uzyskania dochodów, choć dla wielu stanowi istotne uzupełnienie niezbędnych źródeł utrzymania, pozwalające uniknąć wielu wyrzeczeń.

Podstawowe przyczyny sięgania po pracę nierejestrowaną to trudności w uzyskaniu pracy rejestrowanej, wysoki podatek i składki ZUS, obawa utraty świadczeń socjalnych, elastyczny charakter pracy. Pracownicy nierejestrowani nie obawiają się natomiast braku opieki zdrowotnej, bo ją mają z innych tytułów. Z kolei w przyszłości ich emerytury są zagrożone.

Powrót do pracy rejestrowanej byłby możliwy przy wyższych dochodach w sferze oficjalnej lub uzyskaniu ubezpieczenia emerytalnego przy niskich składkach. Natomiast umiarkowany wpływ na to miałyby działania informacyjne i represja administracyjna. Generalnie tylko działania systemowe, wielowymiarowe, dałyby pozytywne rezultaty.

Można zatem postawić tezę, że wypełnienie lub nie przestrzeni społecznej, w której ludzie są gotowi podjąć pracę nierejestrowaną przez faktyczne zaangażowanie się w tę sferę, zależy od wielu czynników związanych z funkcjonowaniem gospodarki kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]