| |

Podsumowanie krytyczne i wniosek końcowy

W tabeli 3.1 zestawiono niektóre najbardziej ogólne słabe strony różnych metod szacowania szarej strefy. Z zestawienia wyraźnie wynika, że każda metoda ma swoje wady i zalety oraz że daleko nam do idealnej czy niemal perfekcyjnej metody szacowania. Przy podejmowaniu trudnego i ambitnego zadania szacowania szarej strefy wszystkie metody mają słabe strony i ważne, by je zauważyć i uwzględnić oraz by podchodzić do wielkości i rozwoju szarej strefy z dużą dozą ostrożności.

Nie ulega wątpliwości, iż badanie szarej strefy i pracy nieformalnej jest bardzo uciążliwe z powodu subtelności tematu, braku długookresowych i pełnych danych czy różnych metodologii przyjętych do estymacji. Przy wszystkich swych słabościach, najlepszą metodą znaną do tej pory, pomagającą pełniej zanalizować nieformalny rynek pracy jest metoda bezpośrednia, opierająca się na ankietach. Dostarcza ona dogłębnej informacji na temat uczestników pracujących „na czarno”, ich cech osobowych, sytuacji materialnej, kulturowej i socjalnej, poza tym struktury i cech samego rynku. Należy jednak pamiętać, iż forma kwestionariusza, sposób jego zaprezentowania, osoba ankietera i wiele innych czynników mogą spowodować znaczne wahania i zmiany rezultatów estymacji.

Przedmiotem rozdziału jest analiza i reinterpretacja dotychczasowych badań pracy nierejestrowanej w Polsce oraz dostępnych danych statystycznych. W rozdziale omówiono i dokonano analizy wyników badan i szacunków przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny oraz wykonanych w innych ośrodkach badawczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]