| |

Popyt gospodarstw domowych na pracę nierejestrowaną

Praca w szarej strefie nie ma jednoznacznego wpływu na osiągane przez pracowników (zatrudnionych) wynagrodzenia jest ono silnie uzależnione od innych cech pracowników, a także od formy zatrudnienia. Praca bez umowy osłabia pozytywny wpływ na płace wysokiego wykształcenia czy dobrej pozycji zawodowej. Dodatkowo obniża także wynagrodzenia osiągane przez pracowników bez kwalifikacji. Praca z nierejestrowaną częścią wynagrodzenia podwyższa co prawda płace miesięczne, ale nie wpływa lub słabo wpływa na stawki godzinowe pracowników. Oznacza to, iż pracownicy z ukrytą częścią wynagrodzenia muszą najczęściej na swoje wyższe zarobki miesięczne zapracować dodatkowymi godzinami pracy.

Popyt gospodarstw domowych na pracę nierejestrowaną jest silnie uzależniony od struktury gospodarstwa i odzwierciedla możliwości finansowe i potrzeby danych typów gospodarstw. Gospodarstwa najczęściej zgłaszały popyt na usługi wyspecjalizowane, których nie były w stanie zapewnić sobie w obrębie gospodarstwa. Warto podkreślić, iż z racji dużego udziału szarej strefy w sferze usług dla gospodarstw domowych, struktura i wielkość popytu na te usługi ogółem jest właściwie tożsama z popytem na pracę nierejestrowaną.

Podaż pracy nierejestrowanej w gospodarstwach domowych jest złożonym fenomenem, w którym silną rolę odgrywają czynniki makrostrukturalne – jak sytuacja na rynku pracy, ale również czynniki w skali mikro. Struktura i typ gospodarstwa domowego silnie warunkują nie tylko fakt podjęcia pracy nierejestrowanej, ale również to, jaka jej forma oraz jaki rodzaj zajęcia będzie preferowany. Decyzja o wejściu do szarej strefy może wynikać z dwóch różnych źródeł. Z jednej strony – z presji zewnętrznych, jak „potencjał” członków gospodarstwa domowego na rynku pracy czy charakter lokalnego rynku pracy. Z drugiej jednak strony – z indywidualnych strategii i preferencji. Jest rzeczą uderzającą, że fakt podjęcia pracy nierejestrowanej przez członków gospodarstwa w ogóle nie zależy od dochodów gospodarstwa domowego. Może tak być dlatego, iż gospodarstwa biedne są zmuszone do podjęcia tego rodzaju pracy, a gospodarstwa relatywnie bardziej zamożne wybierają taką formę pracy jako strategię osiągnięcia dodatkowych dochodów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]