| |

Popyt gospodarstw domowych na pracę nierejestrowaną

Praca w szarej strefie nie ma jednoznacznego wpływu na osiągane przez pracowników (zatrudnionych) wynagrodzenia jest ono silnie uzależnione od innych cech pracowników, a także od formy zatrudnienia. Praca bez umowy osłabia pozytywny wpływ na płace wysokiego wykształcenia czy dobrej pozycji zawodowej. Dodatkowo obniża także wynagrodzenia osiągane przez pracowników bez kwalifikacji. Praca z nierejestrowaną częścią wynagrodzenia podwyższa co prawda płace miesięczne, ale nie wpływa lub słabo wpływa na stawki godzinowe pracowników. Oznacza to, iż pracownicy z ukrytą częścią wynagrodzenia muszą najczęściej na swoje wyższe zarobki miesięczne zapracować dodatkowymi godzinami pracy.

Popyt gospodarstw domowych na pracę nierejestrowaną jest silnie uzależniony od struktury gospodarstwa i odzwierciedla możliwości finansowe i potrzeby danych typów gospodarstw. Gospodarstwa najczęściej zgłaszały popyt na usługi wyspecjalizowane, których nie były w stanie zapewnić sobie w obrębie gospodarstwa. Warto podkreślić, iż z racji dużego udziału szarej strefy w sferze usług dla gospodarstw domowych, struktura i wielkość popytu na te usługi ogółem jest właściwie tożsama z popytem na pracę nierejestrowaną.

Podaż pracy nierejestrowanej w gospodarstwach domowych jest złożonym fenomenem, w którym silną rolę odgrywają czynniki makrostrukturalne – jak sytuacja na rynku pracy, ale również czynniki w skali mikro. Struktura i typ gospodarstwa domowego silnie warunkują nie tylko fakt podjęcia pracy nierejestrowanej, ale również to, jaka jej forma oraz jaki rodzaj zajęcia będzie preferowany. Decyzja o wejściu do szarej strefy może wynikać z dwóch różnych źródeł. Z jednej strony – z presji zewnętrznych, jak „potencjał” członków gospodarstwa domowego na rynku pracy czy charakter lokalnego rynku pracy. Z drugiej jednak strony – z indywidualnych strategii i preferencji. Jest rzeczą uderzającą, że fakt podjęcia pracy nierejestrowanej przez członków gospodarstwa w ogóle nie zależy od dochodów gospodarstwa domowego. Może tak być dlatego, iż gospodarstwa biedne są zmuszone do podjęcia tego rodzaju pracy, a gospodarstwa relatywnie bardziej zamożne wybierają taką formę pracy jako strategię osiągnięcia dodatkowych dochodów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]