| |

Postawy wobec pracy nierejestrowanej

Praca nierejestrowana to zjawisko, które ekonomiści mogliby uznać za kulturowy artefakt – bo zastanawiamy się nad nim dlatego, że narusza ono reguły zastanego ładu instytucjonalnego, który nie jest w jakimkolwiek sensie terminu ani „naturalny”, ani oczywisty. Najkrócej rzecz ujmując, o pracy rejestrowanej możemy mówić tylko w kontekście określonego porządku prawnego, kształtującego w jakiś sposób wzajemne zobowiązania stron stosunku pracy, ich zobowiązania wobec państwa, a także ich uprawnienia. Wykonywanie pracy rejestrowanej łączy się z publicznoprawnymi gwarancjami tego, że jakieś prawa i obowiązki związane z faktem wykonywania pracy są respektowane zarówno przez tych, którzy ją wykonują, jak i przez tych, którzy stwarzają po temu stosowne warunki. Państwo – niezależnie od rozmaitych korzyści czerpanych z tego, że jego obywatele wykonują jakąś pracę – pojawia się tu jako gwarant uprawnień i egzekutor obowiązków. Wszystko to dzieje się w ramach ładu instytucjonalnego opisywanego niekiedy jako „państwo prawa”, a zatem takiego porządku społecznego, w którym stosunki między ludźmi, a także stosunki między ludźmi i państwem są wyznaczone przez ogólne i abstrakcyjne normy wspierane monopolem na legalne posługiwanie się przymusem. To, w najogólniejszym zarysie, podstawowa koncepcja ładu społecznego kształtującego funkcjonowanie ludzi w nowoczesnym, politycznie zorganizowanym społeczeństwie.

Jedna z kluczowych hipotez organizujących prezentowany dalej wywód mówi, że – nawet jeśli jest tak, że w nowoczesnych społeczeństwach dominuje ład prawny, dlatego m.in., że nieustannie kurczy się sfera prywatna życia społecznego, rozrasta natomiast sfera publiczna, to jednak pojawiają się takie obszary, które pozostają dziedzinami ludzkiego współżycia organizowanego na innej podstawie normatywnej, tj. na podstawie reguł, które są respektowane dzięki funkcjonowaniu zasady wzajemności. Przekładając wyłożoną tu hipotezę ogólną na język empirycznie uchwytnej rzeczywistości, warto może sprawdzić to, czy jednym z powodów, dla których ludzie podejmują pracę nierejestrowaną – a zatem pracę, która nie mieści się w strukturze uprawnień i obowiązków wyznaczanych przez reguły porządku prawnego – jest to, że jej wykonywanie uznają przede wszystkim za obszar porozumień prywatnych, zaś dotrzymywanie tych porozumień jest wymuszane nie przez państwo, lecz przez mechanizm zasady wzajemności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]