| |

Praca nierejestrowaną główna i dodatkowa

Niezwykle ważne jest określenie, czym byta praca nierejestrowaną: pracą jedyną czy pracą dodatkową. Badania umożliwiają określenie tych relacji, co ilustruje tabela 4.4.

Wyniki badań prowadzą do interesujących wniosków. W pierwszym badaniu odsetek pracujących wyłącznie w szarej strefie wynosił 43.3% w drugim – 46,3%, w trzecim – 62,9%, a więc wyniki dwóch pierwszych badań były zbliżone w 2004 r. nastąpił znaczny wzrost odsetka osób, dla których praca niereje- strowana była jedynym zatrudnieniem. Oznacza to, że do 1998 r. większość, choć niewielka, wykonywała pracę w szarej strefie jako pracę dodatkową, umożliwiającą uzyskanie dodatkowych zarobków, by następnie stać się mniejszością.

Interesująca jest także struktura według wieku i wykształcenia. Największy odsetek osób, które pracowały wyłącznie w szarej strefie, zanotowano wśród młodzieży (do 24 lat) – 64,5% oraz wśród osób z wykształceniem podstawowym i niepełnym najniższy (16,4%) wśród osób z wykształceniem policealnym i wyższym.

Powszechnie przyjmuje się, że praca w szarej strefie jest domeną jedynie lub głównie bezrobotnych wyprowadza się stąd wniosek, że faktyczne bezrobocie jest znacznie niższe niż rejestrowane. Badania wykazują, że wniosek ten jest tylko częściowo słuszny. Można szacować, że mniej niż połowa pracujących w szarej strefie należy do kategorii zarejestrowanych lub niezarejestrowanych bezrobotnych, dla których jest jedyną (wyłączną) pracą resztę pracujących w szarej strefie stanowią osoby pracujące jednocześnie legalnie.

Praca w szarej strefie ma charakter doraźny i czasowy. Jest bardzo zróżnicowana pod względem czasu pracy i wynagrodzeń. Według badań GUS poziom zarobków w szarej strefie był znacznie niższy niż w gospodarce narodowej w tym samym okresie (tabela 4.5 i wykres 4.5).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]
Okruszki