| |

Praca nierejestrowana w opiniach pracowników część 2

Spośród wszystkich przebadanych branż zdecydowanie wyróżnia się budownictwo – skądinąd branża o najwyższym nasileniu pracy nierejestrowanej. Zdaniem badanych jest to branża tradycyjnie – od niepamiętnych czasów – lokująca się w szarej strefie: to jest tradycja, że budowlańcy tak pracują. Według badanych wręcz nie istnieje w tej branży popyt na legalne firmy – klienci wolą zatrudniać polecane przez znajomych prywatne ekipy. W branży tej, szczególnie w dziedzinie remontów i prac wykończeniowych, operują też niewielkie firmy, których właścicieli – z uwagi na niskie obroty i nieprzewidywalność zleceń – po prostu nie stać na legalne zatrudnienie pracowników na stałe. Prace w budownictwie charakteryzuje też znaczna sezonowość i zróżnicowane zapotrzebowanie na liczbę oraz profil pracowników. Jedynie duże firmy stać na stałe utrzymywanie ekip specjalistów o różnych kwalifikacjach.

Według badanych, właśnie w branży budowlanej zaznacza się wyjątkowo duża różnica między zarobkami oferowanymi w drodze legalnego zatrudnienia a dochodami, które można uzyskać „na czarno”: Legalnie to grosze oferują, a tutaj mogą zarobić prawie jak z.a granicą. Tu najczęściej – w porównaniu z innymi badanymi branżami – występuje przekonanie, że respondentom łatwo byłoby znaleźć legalną pracę. Jednocześnie najmniej respondentów twierdzi, że kiedykolwiek oferowano im przyzwoicie płatne legalne zatrudnienie. Wydaje się wdęc, że podstawową barierą na drodze do podjęcia legalnej pracy jest subiektywnie oceniany jako bardzo niski poziom płac w budownictwie. Pracujący „na czarno” mają wyższą niż w innych branżach świadomość zagrożeń wiążących się z niere- jestrowaną pracą – często wskazywano wypadkowość, duże ryzyko utraty zdolności do pracy. Występuje tu więc wyraźny trade off między dochodami a bezpieczeństwem, przy czym niepokój o przyszłość wzrasta z wiekiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]