| |

Praca nierejestrowana w opiniach pracowników

Badanie ilościowe pozwoliło na zidentyfikowanie branż o wyższym niż przeciętny poziomie pracy nierejestrowanej. W czterech spośród nich przeprowadzono pogłębione wywiady z pracownikami zatrudnionymi całkowicie nielegalnie – dla których praca nierejestrowana jest pracą główną. Wywiady skoncentrowane były na biografii zawodowej. Starano się wyjaśnićć, w jaki sposób badany trafił do szarej strefy, jak przebiegała jego kariera zawodowa i jakie motywacje trzymają go w szarej strefie. Dobrane do badania branże – budownictwo, rolnictwo i ogrodnictwo, gastronomia (restauracje), handel – charakteryzują się nie tylko najwyższym nasileniem pracy nierejestrowanej, ale również zróżnicowaniem istotnych cech nielegalnie zatrudnianych pracowników. Budownictwo i rolnictwo to branże męskie, podczas gdy usługi i gastronomia cechują się relatywnie wyższym odsetkiem pracujących nielegalnie kobiet. Inaczej też przedstawia się struktura wieku pracowników – usługi i gastronomia to branże relatywnie „młodsze”. Wywiady biograficzne, choć naturalnie nie stanowią materiału reprezentatywnego statystycznie, pozwalają lepiej zrozumieć mechanizmy lokujące jednostki w szarej strefie oraz zróżnicowane indywidualne strategie, które skłaniają ludzi do podejmowania takiej decyzji. Analiza trajektorii życiowych osób pracujących całkowicie „na czarno” pozwala sformułować kilka istotnych obserwacji, zarówno co do różnic między branżami i kohortami wiekowymi, jak i odnośnie do podobieństw w postawach i losach pracujących „na czarno” pozwala też wskazać kilka barier utrudniających podejmowanie legalnej pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]