| |

Praca niezarejestrowana jest bardziej atrakcyjna?

Nie tylko względy materialne, ale również osadzenie pracy nierejestrowanej w sieciach społecznych oraz minimalizacja formalności – możliwa właśnie dzięki zaufaniu, motywują badanych do korzystania z pracy nierejestrowanej. Nie jest to więc jedynie zjawisko ekonomiczne, ale również istotny fakt społeczny: można wręcz sądzić, że praca nierejestrowana wiąże się z jakąś formą kapitału społecznego.

Decyzja o podjęciu pracy w tej właśnie formie jest nie tylko często konsensu- aina, ale dodatkowo pracownik i pracodawca wiążą się na dłużej. Choć 1/4 pracuje w aktualnym miejscu nie dłużej niż 8 miesięcy, to 1/4 pracuje w obecnym miejscu co najmniej od 5 lat. Z racji na obustronną zależność i panujące zaufanie relacja pracownik-pracodawca postrzegana jest jako bardziej zrównoważona niż w przypadku jednostronnej zależności w legalnych zatrudnieniach. Jedyną sytuacją, w której stosunek pracownika i pracodawcy ulega pogorszeniu, jest niedotrzymana obietnica zawarcia legalnej umowy.

Badani stopniowo wchodzą w obszar pracy nierejestrowanej – z jednej strony rynek pracy legalnej jest dla nich coraz mniej przyjazny (relatywnie coraz gorsza oferowana praca legalna, niskie place) z drugiej – praca nierejestrowana wydaje się coraz bardziej atrakcyjna (efekt oswojenia, czynnik zaufania i „przyjaznej ręki” wyciągniętej przez pracodawcę). Mimo to niemal połowa badanych w dalszym ciągu traktuje pracę nierejestrowaną jako etap przejściowy: 48% nie wie, jak długo jeszcze pozostanie w aktualnym miejscu pracy, a jedynie kilka procent wiąże swoje losy z „nielegalnym” pracodawcą w perspektywie dłuższej niż 2 lata. Jednocześnie jednak coraz bardziej pesymistycznie oceniają swoje szanse na zdobycie „godnej” pracy legalnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]