| |

Praca w szarej strefie

Praca w szarej strefie cieszy się większą popularnością wśród osób młodych. Najwyższy odsetek pracujących w szarej strefie obserwujemy w najmłodszej grupie wiekowej (od 15 do 24 lat) – przeciętnie 14,4%. W pozostałych grupach wiekowych skłonność do podejmowania zatrudnienia w szarej strefie jest już znacznie niższa i waha się średnio od 7,6% w grupie 25-34 lat do 9,9% w grupie 45-54 lat.

Można stwierdzić, że praca w szarej strefie, stanowiąca główne źródło utrzymania, dominuje w grupach o słabszej pozycji na rynku pracy: młodszych i gorzej wykształconych. Osoby te godzą się na obniżony bądź zerowy poziom zabezpieczeń społecznych, gdyż inaczej nie dostałyby żadnej pracy. W przypadku jednostek wykształconych, o lepszej pozycji na rynku pracy, szara strefa daje możliwość dorobienia (szczególnie grupom zawodowym o niskich dochodach oficjalnych, np. lekarzom, nauczycielom). Osoby te podejmują pracę w szarej strefie właściwie bez ryzyka ekonomicznego, gdyż legalna praca główna zapewnia im ubezpieczenie społeczne.

Informacje o udziale zatrudnienia nierejestrowanego w poszczególnych branżach także nie zaskakują. Najwięcej pracujących w szarej strefie (ponad 50%) obserwujemy wśród osób wykonujących swoją pracę główną w innych gospodarstwach domowych. Pomimo tego rola tej działalności w całości zatrudnienia nierejestrowanego jest ograniczona i wynosi jedynie 3,9%, co wynika z niewielkiego udziału tej sfery usług w ogólnej liczbie zatrudnionych. Drugą co do natężenia zatrudnienia nierejestrowanego branżą jest rolnictwo indywidualne. Podatków od swoich zarobków nie płaci tu (bądź płaci tylko częściowo) 26% ogółu pracujących. Kolejne branże z dużym (większym niż średnia) odsetkiem pracujących „na czarno” to: inna działalność rolnicza (19%), budownictwo (17,7%) i restauracje (13,3%). W sumie w branżach tych zawiera się aż 55% procent ogółu zatrudnienia nierejestrowanego. Istotną rolę odgrywa też handel detaliczny (8,7% ogółu zatrudnionych w szarej strefie), choć odsetek pracy nierejestrowanej wśród wszystkich zatrudnionych w branży jest tu względnie niski i wynosi 6,8%. Wynik ten przeczy ogólnej opinii o powszechności nierejestrowanego zatrudnienia w handlu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]