| |

Pracodawcy

Aby ludzie mogli podjąć pracę nierejestrowaną, muszą być pracodawcy, którzy są zainteresowani tego rodzaju zatrudnieniem. Powszechnie uważa się, że praca nierejestrowana występuje głównie w sektorze prywatnym, w małych przedsiębiorstwach budowlanych, usługowych itd. Badanie obala to twierdzenie. Okazuje się bowiem, że głównymi pracodawcami pracowników nierejestrowa- nych są osoby prywatne, co ilustruje tabela 4.6.

– Pracujący w szarej strefie według typu pracodawców w 2004 r. (w %)

– Wyszczególnienie 1998 2004

– Ogółem 100,0 100,0

– Osoba prywatna 68,9 65,2

– Firma prywatna lub spółdzielnia 16,8 21,9

– Firma państwowa lub komunalna 1,7 0,7

– Praca na własny rachunek 12,6 12,1

Otóż wśród pracodawców 65% to osoby prywatne, które zatrudniają pracowników bez umowy do prac ogrodniczo-rolnych, prac domowych, do opieki nad dzieckiem lub osobą starszą, w tzw. usługach sąsiedzkich, korzystając z korepetycji itp. Tylko 22% pracodawców stanowiły firmy prywatne lub spółdzielnie, które zatrudniały głównie w usługach remontowo-budowlanych, w działalności handlowej, w przeglądach i naprawach samochodów, usługach transportowych itd. Pewną grupę (12,6%) stanowiły osoby pracujące na własny rachunek, wykonując określone usługi lub produkując proste wyroby rynkowe, które zwykle sami zbywali albo też korzystali z innych osób działających w szarej strefie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]