| |

Przyczyny nierejestrowania zatrudnianych osób

Podstawowe znaczenie, nie tylko z punktu widzenia diagnozy faktycznego stanu, ale również możliwych działań na rzecz ograniczenia rozmiarów szarej strefy, ma kwestia przyczyn nierejestrowania zatrudnianych osób przez pracodawców (głowy gospodarstw domowych).

W odpowiedzi na pytanie dotyczące tej kwestii respondenci najczęściej wskazywali na chęć uniknięcia zobowiązań wobec ZUS, zarówno finansowych (składka ubezpieczeń społecznych), jak i administracyjnych (formalności związane z rejestracją pracownika, comiesięczne rozliczenia z tytułu składki ubezpieczeniowej). Inne przyczyny o istotnym znaczeniu, to koszty pracy rejestrowanej, takie jak koszt urlopu pracownika, wynagrodzenie za dni zwolnienia lekarskiego obciążające pracodawcę oraz konieczność płacenia wyższego wynagrodzenia za nadgodziny lub pracę w niedzielę. Pracodawcy preferują zatrudnienie nierejestrowane także ze względu na korzystną dla nich elastyczność relacji z pracownikami, wynikającą, ogólnie biorąc, z braku konieczności przestrzegania szczegółowych przepisów prawa pracy, w tym z możliwości natychmiastowego zwolnienia pracownika.

Generalnie uzyskane informacje potwierdzają tezy zawarte w literaturze przedmiotu. Praca nierejestrowana jest tańsza, elastyczniejsza, bez mitręgi biurokratycznej.

Na skłonność do zatrudniania osób nierejestrowanych w gospodarstwach domowych mogą mieć również wpływ dwa wcześniej omówione czynniki, a mianowicie: pozytywna ocena jakości ich pracy oraz niewielkie, w odczuciu pracodaw- ców-głów gospodarstw domowych, ryzyko związane z tą formą zatrudnienia.

Wszystkie wymienione wyżej przyczyny mogą wyjaśniać to, że tylko 14,8% respondentów zatrudniających osoby nierejestrowane próbowało przedtem pozyskać do oferowanej pracy pracowników rejestrowanych. Oznacza to, że szara strefa jest mocno zakorzeniona w świadomości ludzi. Pewne zadania po prostu realizuje się w ten sposób, bez poszukiwania rozwiązań legalnych. Bardzo utrudnia to wszelkie próby ograniczenia zakresu pracy nierejestrowanej.

Stosunkowo nieliczni pracodawcy, którzy podejmowali próby pozyskania pracowników rejestrowanych, wskazywali przede wszystkim na brak odpowiadających ich oczekiwaniom pracowników zainteresowanych pracą rejestrowaną oraz niesatysfakcjonujące potencjalnych pracowników warunki płacowe, jako przyczyny niepowodzenia tych prób.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]