| |

Przyczyny podejmowania pracy nierejestrowanej

Wśród przyczyn podejmowania pracy nierejestrowanej na pierwsze miejsce zdecydowanie wysuwają się trudności w uzyskaniu pracy rejestrowanej. Na ten właśnie fakt wskazało najwięcej respondentów (53,2%), którzy w okresie ostatniego roku przed przeprowadzeniem badania wykonywali pracę nierejestrowaną. Na drugim miejscu znalazły się przyczyny finansowe: niewystarczające dochody z zasiłków (27,4% wskazań), wyższe wynagrodzenie za pracę nierejestrowaną (21,5%) oraz wysokie podatki (11,5%) i składki ubezpieczenia społecznego (9,9%). W znacznej części przypadków decyzja o podjęciu pracy nierejestrowa- nej wynikała z sytuacji rodzinnej lub życiowej, która nie pozwalała na podjęcie pracy na podstawie sformalizowanej umowy (17%). Pewne znaczenie miały także: brak kwalifikacji do wykonywania pracy rejestrowanej (10,6% wskazań) oraz elastyczny charakter pracy nierejestrówanej, umożliwiający porzucenie zajęcia z dnia na dzień, bez negatywnych konsekwencji (9,4%) oraz niewiązanie się na stałe z miejscem pracy (8%). Stosunkowo najrzadziej osobami podejmującymi pracę nierejestrowaną kierowała obawa, iż w przypadku wykonywania pracy rejestrowanej utraciłyby prawo do niektórych świadczeń społecznych (3,2%).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]