| |

Przyczyny podejmowania pracy nierejestrowanej

Wśród przyczyn podejmowania pracy nierejestrowanej na pierwsze miejsce zdecydowanie wysuwają się trudności w uzyskaniu pracy rejestrowanej. Na ten właśnie fakt wskazało najwięcej respondentów (53,2%), którzy w okresie ostatniego roku przed przeprowadzeniem badania wykonywali pracę nierejestrowaną. Na drugim miejscu znalazły się przyczyny finansowe: niewystarczające dochody z zasiłków (27,4% wskazań), wyższe wynagrodzenie za pracę nierejestrowaną (21,5%) oraz wysokie podatki (11,5%) i składki ubezpieczenia społecznego (9,9%). W znacznej części przypadków decyzja o podjęciu pracy nierejestrowa- nej wynikała z sytuacji rodzinnej lub życiowej, która nie pozwalała na podjęcie pracy na podstawie sformalizowanej umowy (17%). Pewne znaczenie miały także: brak kwalifikacji do wykonywania pracy rejestrowanej (10,6% wskazań) oraz elastyczny charakter pracy nierejestrówanej, umożliwiający porzucenie zajęcia z dnia na dzień, bez negatywnych konsekwencji (9,4%) oraz niewiązanie się na stałe z miejscem pracy (8%). Stosunkowo najrzadziej osobami podejmującymi pracę nierejestrowaną kierowała obawa, iż w przypadku wykonywania pracy rejestrowanej utraciłyby prawo do niektórych świadczeń społecznych (3,2%).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p658-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna59.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p855-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna48.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p847-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna42.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p871-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna29.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p869-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna40.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1079-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1077-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg

Wpisy

Mówienie całej prawdy i tylko prawdy

Dlaczego kobiety, w dużo więk[...]

Metoda transakcyjna

Metoda ta została najpełniej [...]

Metoda odpowiedzi losowych - kontynuacja

Dzięki tej metodologii wzrast[...]

Metoda modela - kontynuacja

Na podstawie dorobku zawarteg[...]

Metoda modela

Wszystkie metody pośrednie op[...]

Ludzie młodzi a rynek pracy

Zupełnie inne postawy i motyw[...]