Notariusz Bydgoszcz Kancelaria Notarialna Katarzyna Rewers-Wyka, Jerzy Przybył | |

Przyczyny zatrudniania pracowników w szarej strefie

Podstawowymi powodami zatrudniania pracowników nierejestrowanych oraz pracowników z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem były względy finansowe, przy czym dominujące znaczenie miał motyw braku konieczności płacenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatków. Podkreślano również: łatwość zwolnienia pracownika, brak konieczności comiesięcznych rozliczeń z różnymi instytucjami oraz ponoszenia kosztów zwolnień lekarskich i urlopów.

Zgodnie zatem z powszechnie występującymi wśród pracodawców opiniami, zasadnicze znaczenie dla tworzenia przez nich miejsc pracy – nie tylko legalnych – mają koszty pracy. Niemniej, jak wynika z obserwacji, w wielu przypadkach na indywidualne decyzje o zatrudnieniu pracowników nierejstrowanych wpływ miały uwarunkowania funkcjonowania firm, a mianowicie: sezonowość prowadzonej działalności gospodarczej, brak możliwości znalezienia odpowiedniego pracownika na oferowane miejsce pracy oraz okresowe zmiany popytu rynkowego na ich wyroby bądź usługi. Znaczenie tych czynników dla badanych firm zostało podkreślone zarówno przez to, że pracodawcy deklarowali dość długie przedziały czasowe, które poświęcali na poszukiwanie pracownika legalnego, jak i szybkość podejmowanych w tej dziedzinie decyzji oraz ich kolektywność. Mimo zatem dość istotnej dominacji powodów finansowych, dla zatrudnienia nierejestrowa- nego duże znaczenie ma również sytuacja na rynku pracy, związana z dostępnością odpowiednio wykwalifikowanych kadr. Czynnik ten może mieć szczególne znaczenie obecnie, w związku z pojawieniem się szerszych możliwości wyjazdów zagranicznych w celu podjęcia pracy (otwarcie rynków pracy niektórych krajów Unii Europejskiej).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]