| |

Rozwój szarej strefy w czasie

Stosując tę metodę do krajów europejskich Frey i Weck-Hannemann (1984) mieli trudności w otrzymaniu wiarygodnych danych dla serii przyczyn, poza jedną dotyczącą obciążenia podatkami pośrednimi i bezpośrednimi. Dlatego też badanie to krytykowali Helberger i Knepe! (1988), którzy twierdzili, że wyniki były niestabilne względem zmieniających się zmiennych w modelu i w czasie.

Próby wykorzystania metody modelu podjęli: Giles (1999a, 1999b, 1999c), Giles, Tedds i Werkneh (2002), Giles i Tedds (2002), Chatterjee, Chaudhury i Schneider (2006), Bajada i Schneider (2005), Pickhardt i Sarda-Pous (2006). Wyznaczyli całościowy (czasami dynamiczny) model MIMIC, by otrzymać cykliczny wskaźnik ukrytej/mierzonej produkcji Nowej Zelandii, Kanady, Niemiec, Indii lub Australii, a następnie wyznaczyć odrębny „model popytu na gotówkę” w celu otrzymania danych porównawczych do przekształcenia tego wskaźnika w jednostki procentowe. W odróżnieniu od wcześniejszych badań empirycznych, dotyczących ukrytej gospodarki, przywiązywali większą uwagę do zmienności i możliwej integracji cyklicznych danych w obu modelach. Ponownie model DYMIMIC traktuje ukrytą produkcję jako ukrytą zmienną i wykorzystuje kilka (mierzalnych) zmiennych o charakterze przyczynowym i zmienne wskaźnikowe. Pierwsze z nich zawierały pomiary średnich i marginalnych stóp podatkowych, inflację, realny dochód i zakres regulacji w gospodarce. Drugie natomiast obejmowały zmiany we współczynniku udziału (męskiej) siły roboczej i w stosunku podaży gotówki do podaży pieniądza. W równaniu popytu na gotówkę jest miejsce na różne szybkości obiegu pieniądza w ukrytej i rejestrowanej gospodarce. Równanie popytu na gotówkę nie jest wykorzystywane do określenia zmienności szarej strefy w czasie, wykorzystuje się je wyłącznie do otrzymania długookresowej średniej wartości stosunku produkcji ukrytej do mierzonej, by wskaźnik tego stosunku szacowanego modelem DYMIMIC mógł być wykorzystany do pomiaru poziomu i jednostek procentowych szarej strefy. Podsumowując, ta ostatnia kombinacja popytu na pieniądz i podejścia DYMIMIC wyraźnie pokazuje, że osiągnięto pewien postęp w technice szacowania szarej strefy i że poradzono sobie z wieloma zastrzeżeniami.

– zmienność szacowanych współczynników względem zmian w rozmiarze próby,

– zmienność szacowanych współczynników względem alternatywnych doprecyzowali,

– trudność w otrzymaniu wiarygodnych danych na temat zmiennych o charakterze przyczynowym, innych niż zmienne podatkowe,

– wiarygodność zmiennych połączonych w „przyczyny” i „wskaźniki” przy tłumaczeniu zmienności szarej strefy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]