| |

Rynek pracy legalnej

Można zatem powiedzieć, że badani stopniowo wchodzą w obszar pracy nierejestrowanej z jednej strony – rynek pracy legalnej jest dla nich coraz mniej przyjazny (relatywnie coraz gorsza oferowana praca legalna, niskie płace) z drugiej – praca nierejestrowana wydaje się coraz bardziej atrakcyjna (efekt oswojenia, czynnik zaufania i „przyjaznej ręki”, wyciągniętej przez pracodawcę). Niemal połowa badanych w dalszym ciągu traktuje pracę nierejestrowaną jako etap przejściowy: 48% nie wie, jak długo jeszcze pozostanie w aktualnym miejscu pracy, a jedynie kilka procent wiąże swoje losy z nielegalnym pracodawcą w perspektywie dłuższej niż 2 lata. Jednocześnie jednak coraz bardziej pesymistycznie oceniają swoje szanse na zdobycie „godnej” pracy legalnej.

Interesujące jest to, iż w wywiadach biograficznych silnie ujawnił się motyw zaufania i wzajemnego zrozumienia między pracodawcami a pracownikami w szarej strefie. Należy przy tym podkreślić, że badani zdumiewająco długo pozostają w stosunku pracy nierejestrowanej z tym samym pracodawcą: 1/4 pracuje w danym miejscu nie dłużej niż 8 miesięcy, ale też 1/4 pracuje w podanym miejscu co najmniej od pięciu lat. Badani, pracujący z reguły u drobnych przedsiębiorców, zdają sobie też sprawę z ich sytuacji: z kosztów pracy, które w przypadku zalegalizowania stosunku pracy pracodawca musiałby ponieść. Jest rzeczą uderzającą, że w odpowiedzi na pytanie o to, co trzeba by zmienić, żeby w Polsce ludzie nie pracowali „na czarno”, badani na pierwszym miejscu wymienili właśnie zmniejszenie kosztów pracy – a nie, na przykład, zwiększenie ochrony praw pracowniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]