| |

Skala, rodzaj i miejsce świadczenia pracy nierejestrowanej część 2

Pracownicy z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem są natomiast zatrudniani głównie w handlu hurtowym i detalicznym. Potwierdza to jednak dziedziny szczególnej koncentracji zatrudnienia „na czarno”.

Największa liczba badanych przedstawicieli firm, niezależnie od analizowanej formy zatrudnienia, była zlokalizowana na południu Polski, a najmniejsza wystąpiła na obszarach województw: opolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Koncentracja pracy nierejestrowanej na południu naszego kraju może mieć związek z poziomem aktywności ekonomicznej podmiotów gospodarczych oraz częstotliwością występowania firm z sektora małych przedsiębiorstw i mikro- podmiotów.

Najczęściej z pracy nierejestrowanej oraz zatrudnienia pracowników z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem korzystali pracodawcy z najmniejszych firm. Może to oznaczać, że częściej mają oni trudności ze znalezieniem pracowników, ale także, że znacznie bardziej charakter funkcjonowania tej kategorii podmiotów uzależniony jest od jakości i liczby pracowników. Tym bardziej wniosek ten może być zasadny, że większość z nich miała zlokalizowaną działalność gospodarczą na wsiach i w wielkich aglomeracjach miejskich, a były to głównie przedsiębiorstwa osób fizycznych o zasięgu lokalnym.

Z pracy nierejestrowanej oraz częściowo nierejestrowanej przede wszystkim korzystały firmy, których przedstawiciele deklarowali dobrą i przeciętną kondycję ekonomiczną. Nie występowało ponadto nasilanie się tego zjawiska w miarę pogarszania się tej oceny. Można zatem sądzić, że na decyzjach pracodawców ważą przede wszystkim potrzeby firmy, a nie jej możliwości mierzone wskaźnikami ekonomicznymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p871-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna29.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p869-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna40.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1079-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1077-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1015-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna39.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1013-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna71.jpg

Wpisy