| |

Skala, rodzaj i miejsce świadczenia pracy nierejestrowanej

W porównaniu z szacunkową skalą nierejestrowanego zatrudnienia, jaka wystąpiła w analizach GUS, w ankiecie bezpośrednią, deklaratywną skłonność pracodawców do zatrudniania nierejestrowanego, a także do zatrudniania rejestrowanego z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem należałoby ocenić jako bardzo ograniczoną (3,9% badanych). Odsetek pozytywnych wskazań w tej dziedzinie powinien zostać uznany za zdecydowanie nieadekwatny do sytuacji w całej gospodarce. Jak się wydaje, główną przyczyną tego zjawiska są obawy przed instytucjami kontrolnymi (a tak w dużej mierze potraktowano IPiSS), gdyż tego typu postawy w ogóle nie były zależne od opinii otoczenia. Tym bardziej jest to możliwe, że prawie cała badana populacja zgodziła się z tym, że w małych przedsiębiorstwach w Polsce pewne rodzaje prac są i powinny być wykonywane przez pracowników nierejestrowanych, przy czym w pewnych dziedzinach nie wypada stosować tego rodzaju praktyk.

Nierejestrowani pracownicy najczęściej zatrudniani byli przy pracach w usługach budowlanych i instalacyjnych oraz handlu. Wydaje się to być zgodne z wcześniejszymi obserwacjami, wynikającymi z analiz dokumentów sporządzanych przez różne instytucje, kontrolujące szarą strefę. Najrzadziej natomiast praca „na czarno” występowała w usługach transportowych oraz w zatrudnieniu pomocy domowych. Wydaje się to dość dziwne, ponieważ tego rodzaju czynności – w świetle obiegowych opinii – najczęściej są wykonywane przez pracowników nierejestrowa- nych, przy czym da się to wyjaśnić brakiem organizowania tego rodzaju prac przez legalnie działające podmioty gospodarcze częstszym sposobem jest zatrudnianie z polecenia znajomych czy rodziny. Wydaje się w związku z tym, że scharakteryzowana struktura ma istotny związek z deklarowanymi przez badanych pracodawców sekcjami, w których prowadzili oni działalność gospodarczą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]