www.poziom.waw.pl/topograficzna/lokalizacja | księgowość warszawa ochota www.skonto.com.pl/uslugi |

Skala zjawiska zatrudnienia nierejestrowanego część 2

Wydaje się, że wskaźnik ten określa dolną granicę skali badanego zjawiska. Hipotezę co do jego górnej granicy można oprzeć na odpowiedzi respondentów, iż w badanym okresie 4% z nich korzystało z pracy osób spoza swojego gospodarstwa domowego. Biorąc pod uwagę ten fakt oraz zrozumiałą ostrożność respondentów w deklarowaniu korzystania z pracy nierejestrowanej, można sądzić, że rzeczywista skala badanego zjawiska w okresie ostatnich dwunastu miesięcy mieściła się w przedziale l,7%-4,0% ogółu gospodarstw domowych.

Wielkość ta, nawet zakładając prawdziwość górnego przedziału, wydaje się niska. Niemniej należy pamiętać, ze pytanie dotyczy ostatnich 12 miesięcy, a więc okresu względnie krótkiego. Tymczasem praca nierejestrowana to głównie zajęcia domowe, jak reperacje, remonty, korepetycje, porady lekarskie, rzadko systematyczne, jak opieka na osobami starszymi. Dlatego też w krótkim okresie obserwacji prawdopodobieństwo zatrudniania pracownika z szarej strefy maleje.

Powyższy domysł potwierdza fakt, że zdecydowana większość gospodarstw domowych zatrudniała w badanym okresie jedną osobę nierejestrowaną, jednak co trzecie z nich zatrudniało 2 osoby, co szóste – 3 osoby, co dziesiąte – 4 osoby i co trzynaste – 5 osób.

Jednocześnie przeciętny roczny czas pracy osób, które były zatrudnione jako jedyne lub wykonywały najważniejszą pracę spośród osób nierejestrowanych zatrudnionych w gospodarstwach domowych, wyniósł 247 godz. (31 dni roboczych, przyjmując 8-godzinny dzień pracy). Czas pracy kolejnych osób wykonujących pracę nierejestrowaną był krótszy i wynosił od 156 godz. (20 dni roboczych) w przypadku drugiego zatrudnionego do 65 godz. (8 dni roboczych) w przypadku piątego zatrudnionego. Powyższe dane należy traktować z ostrożnością, albowiem pytanie dotyczące czasu pracy wymagało od respondenta cofnięcia się pamięcią do kolejnych miesięcy badanego okresu.

A zatem pracę nierejestrowaną, w świetle opinii tych, którzy przyznali się do korzystania z tej formy zatrudnienia, wykonywały głównie pojedyncze osoby w stosunkowo krótkim okresie. Należy bowiem założyć, że w szarej strefie pracuje się dłużej niż 8 godzin dziennie, a więc średnio pierwszy zatrudniony pracowałby 20 dni (przy 12 godzinnym dniu pracy). Jest to więc, przede wszystkim, bieżąca pomoc w konkretnych, pojawiających się sprawach, a nie długotrwałe poważne kontrakty na wykonanie dużych prac. Ma to istotne znaczenie dla budowania systemów ograniczających szarą strefę i legalizujących tę działalność.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p700-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna55.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1067-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna23.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p981-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna1.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p740-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna78.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p812-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna17.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p722-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna13.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p895-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna15.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p853-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna53.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p843-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna54.jpg

Wpisy

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]

Narzędzia badania szarej strefy

Obok wcześniej omówionych, po[...]