| |

Skala zjawiska zatrudnienia nierejestrowanego

Szacowanie skali pracy nierejestrowanej jest jednym z podstawowych problemów, stanowi bowiem przesłankę do traktowania szarej strefy jako zjawiska ważnego, zarówno z perspektywy tworzenia PKB, jak i dochodów podatkowych budżetu. W przypadku metod bezpośrednich szacowania pracy nierejestrowanej, jak w przedstawionym badaniu, kluczowe kwestie metodologiczne wiążą się z reprezentatywnością próby i prawdomównością respondentów. Jak wspomniano, próba zatrudniających w sposób nierejestrowany nie jest reprezentatywna, a do mówienia nieprawdy może skłaniać kategoryczność zadanego na wstępie pytania i ścisłe osadzenie, w końcu działalności pozaprawnej, w nieodległym czasie. W pytaniu nie chodzi bowiem o jakieś kontakty z szarą strefą w bliżej nieokreślonym momencie, ale o nierejestrowane zatrudnienie w ostatnim roku wraz z całym szeregiem szczegółów. Uzyskane deklaracje dotyczące skali nierejestrowanego zatrudnienia należy wiec traktować jako mocno zaniżone.

Choć zastosowane podejście ma i swoje zalety. Skoro bowiem respondent tak zaufał ankieterom, ze przyznał się do działalności pozaprawnej, to można wtedy liczyć na szczere informacje dotyczące charakteru, form i przyczyn nierejestro- wanego zatrudnienia. Są więc w badaniu wywiady niereprezentatywne pod względem liczby, ale rzetelne w treści.

Jak wspomniano, fakt korzystania z pracy nie rejestrowanej w okresie ostatnich dwunastu miesięcy (maj 2006 – kwiecień 2007) zadeklarowało 151 z ogólnej liczby 9038 respondentów – głów gospodarstw domowych. Stanowili oni 1,67% badanej zbiorowości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p871-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna29.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p869-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna40.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1079-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1077-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1015-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna39.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1013-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna71.jpg

Wpisy