| |

Skala zjawiska zatrudnienia nierejestrowanego

Szacowanie skali pracy nierejestrowanej jest jednym z podstawowych problemów, stanowi bowiem przesłankę do traktowania szarej strefy jako zjawiska ważnego, zarówno z perspektywy tworzenia PKB, jak i dochodów podatkowych budżetu. W przypadku metod bezpośrednich szacowania pracy nierejestrowanej, jak w przedstawionym badaniu, kluczowe kwestie metodologiczne wiążą się z reprezentatywnością próby i prawdomównością respondentów. Jak wspomniano, próba zatrudniających w sposób nierejestrowany nie jest reprezentatywna, a do mówienia nieprawdy może skłaniać kategoryczność zadanego na wstępie pytania i ścisłe osadzenie, w końcu działalności pozaprawnej, w nieodległym czasie. W pytaniu nie chodzi bowiem o jakieś kontakty z szarą strefą w bliżej nieokreślonym momencie, ale o nierejestrowane zatrudnienie w ostatnim roku wraz z całym szeregiem szczegółów. Uzyskane deklaracje dotyczące skali nierejestrowanego zatrudnienia należy wiec traktować jako mocno zaniżone.

Choć zastosowane podejście ma i swoje zalety. Skoro bowiem respondent tak zaufał ankieterom, ze przyznał się do działalności pozaprawnej, to można wtedy liczyć na szczere informacje dotyczące charakteru, form i przyczyn nierejestro- wanego zatrudnienia. Są więc w badaniu wywiady niereprezentatywne pod względem liczby, ale rzetelne w treści.

Jak wspomniano, fakt korzystania z pracy nie rejestrowanej w okresie ostatnich dwunastu miesięcy (maj 2006 – kwiecień 2007) zadeklarowało 151 z ogólnej liczby 9038 respondentów – głów gospodarstw domowych. Stanowili oni 1,67% badanej zbiorowości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]