| |

Specyfikacja modelu

Punkt wyjścia do budowy modelu ekonometrycznego stanowi równanie (2): !n(Ai,) = a0 +1| ln(To,) + p,X1( + p2X2( + L, (6) gdzie:

– M t – ilość pieniądza gotówkowego w obiegu w okresie r

– Yos – realne oficjalne PKB w okresie r

– Xj, – macierz zawierająca zmienne zwykle używane do wyjaśniania popytu na pieniądz: R oraz CPl (nie wszystkie wersje estymowanego równania zawierają drugą z tych zmiennych)

– X2, – macierz obejmująca zmienne determinujące wielkość szarej strefy (w poszczególnych wariantach modelu pojawiają się różne konfiguracje zmiennych)

– Pi, p2 – parametry równania (pi oraz p2 są wektorami parametrów)

– E, – składnik losowy w okresie t.

Przy tak wyspecyfikowanym równaniu wiele zmiennych wykazuje niestacjo- narność. Stacjonarność szeregów badana była za pomocą testu ADF.

Ze względu na niestacjonamość zmiennych w dalszych analizach oparto się na postaciach równań ekonometrycznych wykorzystujących przyrosty zmiennych. Użyto przyrostów rocznych (A4Xf = Xt Xr_4), aby uniknąć problemów związanych z sezonowością.

,0 Zbliżona zmienna (zmiany w ciągu ostatnich 12 miesięcy – na przykład wzrost cen pomiędzy kwietniem a kwietniem poprzedniego roku) potocznie zwana jest inflacją. www.stat.gov.pl, dostępne w dniu 29.06.2007.

Przy zastosowaniu rocznych przyrostów sytuacja nieco się poprawia, ale zmienna objaśniana (logarytm naturalny z M) wciąż pozostaje niestacjonarna, nawet przy dziesięcioprocentowym poziomie istotności. Ostatecznie, szacowano szereg wariantów równania postaci: A4ln(Ai,) = a0 +ar,A4 ln{Ko,) + (l,A4Xu + P2A4X2( +ę, (7) gdzie:

– Mt – ilość gotówki w obiegu w okresie r

– Yot – realne oficjalne PKB w okresie /

– A4X], – macierz zawierająca roczne przyrosty stopy procentowej lub stopy procentowej i inflacji

– A4X2, – macierz składająca się z rocznych przyrostów zmiennych determinujących wielkość gospodarki nieformalnej (w różnych wersjach modelu przyjęto różne kombinacje zmiennych)

– A4X, – roczny przyrost zmiennej X w okresie t\

– a,, Pi, Pz – parametry równania (Pi oraz p2 są wektorami parametrów) ę, – składnik losowy w okresie t.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]