| |

Świadomość prawna pracowników nie rejestrowanych

W kontekście ryzyka, jakie ponoszą pracownicy wykonujący pracę nierejestrowaną, ważne znaczenie ma świadomość przysługujących im z tego tytułu praw. Na pytanie skierowane do respondentów wykonujących tego typu pracę w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przeprowadzeniem badania, czy mają świadomość, że mogą dochodzić na drodze sądowej kwot pieniężnych od byłego pracodawcy, należnych z tytułu, na przykład, nadgodzin, niewykorzystanego urlopu, odprawy lub odszkodowania w związku z wypadkiem, twierdząco odpowiedziało 52,8%, przecząco 46,8%, zaś nie udzieliło odpowiedzi 0,4% respondentów.

Świadomość przysługujących praw nie jest równoznaczna z gotowością do korzystania z nich. Tylko 35% pracowników nierejestrowanych, mających taką świadomość, odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy w sytuacji, gdyby czuli się oszukani przez pracodawcę, byliby skłonni wystąpić na drogę postępowania sądowego. Przyczyny, z powodu których 64,4% osób nie skorzystałoby z tej możliwości, są następujące: przede wszystkim uważają oni postępowanie sądowe za zbyt skomplikowane oraz obawiają się, że jego koszty byłyby dla nich zbyt wysokie. W dalszej kolejności obawiają się konsekwencji ujawnienia faktu zatrudnienia nierejestrowanego.

Sytuację prawną pracowników nierejestrowanych pogarsza fakt, że tylko część z nich potrafiłaby dochodzić swoich praw pracowniczych. Na pytanie o umiejętność złożenia skargi w Inspekcji Pracy lub odwołania się do Sądu Pracy „zdecydowanie tak i raczej tak” odpowiedziało, odpowiednio, 61% i 60,2% ankietowanych, natomiast już tylko 34,3% odpowiedziało w ten sposób na pytanie o umiejętność poinformowania mediów. Tylko 9% ankietowanych odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy potrafiliby w inny sposób dochodzić swoich praw (50,3% odpowiedziało przecząco, zaś 40,6% uchyliło się od odpowiedzi).

Te wyniki świadczą o bezradności dużej części osób pracujących bez rejestracji. Jak widać, szara strefa zatrudnia, w znaczącej części, marginalne zasoby siły roboczej, których aktywizacja w sektorze oficjalnym może być trudna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p658-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna59.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p855-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna48.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p847-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna42.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p871-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna29.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p869-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna40.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1079-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1077-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg

Wpisy

Mówienie całej prawdy i tylko prawdy

Dlaczego kobiety, w dużo więk[...]

Metoda transakcyjna

Metoda ta została najpełniej [...]

Metoda odpowiedzi losowych - kontynuacja

Dzięki tej metodologii wzrast[...]

Metoda modela - kontynuacja

Na podstawie dorobku zawarteg[...]

Metoda modela

Wszystkie metody pośrednie op[...]

Ludzie młodzi a rynek pracy

Zupełnie inne postawy i motyw[...]