| |

Świadomość ryzyka związanego z wykonywaniem pracy nierejestrowanej

Istotne znaczenie z punktu widzenia ewentualnych działań na rzecz ograniczenia skali zjawiska pracy nierejestrowanej wydaje się mieć fakt, że mniej niż połowa (41%) osób wykonujących tego typu pracę ma w związku z nią jakiekolwiek obawy. Obawy tych osób, w kolejności wynikającej z uznania odpowiedniego ryzyka za zdecydowanie największe lub raczej wysokie, dotyczyły:

– braku odszkodowania i renty w przypadku ewentualnego wypadku przy pracy (81,1% wskazań),

– braku uprawnień do wyższych świadczeń związanych ze stażem pracy, takich jak emerytura i renta z tytułu niezdolności do pracy (76,8% wskazań),

– kary wymierzonej przez Urząd Skarbowy (58,6% wskazań),

– utraty uprawnień do świadczeń socjalnych w przypadku ujawnienia większych dochodów, takich jak świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne i dodatek mieszkaniowy (46,8% wskazań).

Nasuwający się w związku z tym wniosek, iż jedną z metod oddziaływania na decyzje osób podejmujących pracę nierejestrowaną mogłaby być częstsza informacja w środkach masowego przekazu o ryzyku związanym z tego typu pracą, został zweryfikowany za pomocą pytania o tej treści, skierowanego do osób faktycznie wykonujących pracę nierejestrowaną. Za skutecznością tej metody opowiedziało się 20,6% ankietowanych, przy 78,1% odpowiedzi negatywnych i 1,3% wstrzymujących się od odpowiedzi.

Z powyższych danych można wywnioskować, że postawy przeważającej część osób pracujących w szarej strefie charakteryzuje brak wyobraźni lub lekkomyślność, które powodują, że nie dostrzegają one zagrożeń związanych z tą formą pracy lub nie przywiązują do nich wagi. Osoby te mogą być mało wrażliwe na zachęty do „wychodzenia” z szarej strefy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]