| |

Szacowanie rozmiaru gospodarki nieoficjalnej

Zgodnie z przyjętą metodologią (por. równania (1) -(3), na podstawie otrzymanych parametrów równania (9) oraz danych statystycznych można wyznaczyć szacunkowy iloraz PKB całkowitego do oficjalnego:

Jak wynika z analizy wykresu 1.1, w badanym okresie PKB całkowite przewyższało PKB oficjalne o wartość wynoszącą od niecałych 21% (drugi kwartał 2004 roku) do niemalże 36% (czwarty kwartał 1999) oficjalnego PKB, przy czym można było zaobserwować trend spadkowy. Warto zaznaczyć, iż i zaprezentowane wyniki, i wyżej wymieniony trend stanowią jedynie oszacowania, a nie absolutnie pewne dane opisujące szarą strefę w Polsce.

Nieco zaskakująca jest sezonowość analizowanej zmiennej – najwyższe wartości występują w czwartych kwartałach. Prawdopodobnie wykorzystywana metoda zawyża wielkość szarej strefy w czwartym kwartale, co wynika ze zwiększonego popytu na gotówkę, związanego z zakupami świątecznymi i noworocznymi wydatkami, a nie z działalności w sektorze nieformalnym.

Wahania sezonowe od roku 2004 wyraźnie się zmniejszają. Przyczyną stabilizacji jest spadek zmienności udziału wpływów z podatków dochodowych w oficjalnym PKB.

W dalszej kolejności, przekształcono szeregi kwartalne na roczne oraz przedstawiono PKB nieoficjalny jako procent oficjalnego. W tym celu najpierw obliczono wielkość gospodarki nieoficjalnej w cenach stałych (z pierwszego kwartału 2006 roku) dla poszczególnych kwartałów, a następnie zsumowano wartości kwartalne, aby uzyskać roczne. Wyniki zaprezentowane zostały w tabeli 1.2.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p658-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna59.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p855-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna48.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p847-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna42.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p871-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna29.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p869-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna40.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1079-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1077-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg

Wpisy

Mówienie całej prawdy i tylko prawdy

Dlaczego kobiety, w dużo więk[...]

Metoda transakcyjna

Metoda ta została najpełniej [...]

Metoda odpowiedzi losowych - kontynuacja

Dzięki tej metodologii wzrast[...]

Metoda modela - kontynuacja

Na podstawie dorobku zawarteg[...]

Metoda modela

Wszystkie metody pośrednie op[...]

Ludzie młodzi a rynek pracy

Zupełnie inne postawy i motyw[...]