BRK Finanse | |

Szacunki szarej strefy przy wykorzystaniu metod pośrednich

Szarą strefę można mierzyć za pomocą metod zwanych bezpośrednimi, o charakterze mikroekonomicznym, oraz pośrednimi, o charakterze makroekonomicznym. Metody bezpośrednie bazują na obserwacji wprost szarej strefy, głównie za pomocą ankiet. Metody pośrednie pozwalają szacować skalę działań nieformalnych w gospodarce poprzez jej zmienne – symptomy, które przetwarzane są w odpowiednich modelach eko no metrycznych. Projekt badawczy, którego pokłosiem jest prezentowana książka, korzysta głównie z metod bezpośrednich o charakterze ilościowym i jakościowym. Niemniej na niewielką skalę przeprowadzono również szacunki oparte na metodach pośrednich. Metody pośrednie mogą bazować na różnicach między pewnymi agregatami makroekonomicznymi (na przykład PKB w ujęciu wydatków i dochodów), pakietach wskaźników uznanych za symptomy szarej strefy bądź jednym wskaźniku związanym z tym zjawiskiem.

Poniżej zostanie zaprezentowany model oparty na badaniu popytu na pieniądz gotówkowy (tak zwana metoda Tanziego). Zakłada ona, że podmioty działające w sektorze nieformalnym unikają używania systemu bankowego, aby nie pozostawiać łatwych do wykrycia śladów transakcji. Można zatem domniemywać, że wzrost popytu na pieniądz gotówkowy, którego nie da się wyjaśnić za pomocą standardowych czynników, oznacza rozwój szarej strefy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p658-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna59.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p855-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna48.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p847-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna42.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p871-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna29.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p869-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna40.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1079-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1077-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg

Wpisy

Mówienie całej prawdy i tylko prawdy

Dlaczego kobiety, w dużo więk[...]

Metoda transakcyjna

Metoda ta została najpełniej [...]

Metoda odpowiedzi losowych - kontynuacja

Dzięki tej metodologii wzrast[...]

Metoda modela - kontynuacja

Na podstawie dorobku zawarteg[...]

Metoda modela

Wszystkie metody pośrednie op[...]

Ludzie młodzi a rynek pracy

Zupełnie inne postawy i motyw[...]