usuwanie sopli warszawa | |

VI Hipoteza na temat zatrudnienia niezarejestrowanego

Hipoteza VI – przekonanie pracodawców o bezradności osób wykonujących nierejestrowaną pracę najemną w przypadku sporów dotyczących tej pracy stanowi okoliczność zachęcającą do proponowania tej formy zatrudnienia.

Wyniki badań potwierdzają, iż generalnie pracodawcy nie boją się zatrudniać pracowników częściowo rejestrowanych i żaden z pracodawców zatrudniających rejestrowanych pracowników z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem oraz pracowników nierejestrowanych nigdy nie został z tego powodu ukarany. Wyniki badań dowodzą, iż wręcz czują się oni bezkarni. Istniejące formy kar za stosowanie zatrudnienia w tej formie nie są czynnikiem odstraszającym. Pracodawcy znają konsekwencje i raczej się ich boją, jednocześnie rzadko słyszeli o przypadkach dochodzenia swoich praw przez pracownika zatrudnionego w sposób nie- rejestrowany lub z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem. Wynika stąd, iż pomimo obaw przed istniejącymi sankcjami za zatrudnianie pracowników częściowo rejestrowanych korzyści, jakie przynosi stosowanie tego rodzaju zatrudnienia, rekompensują pracodawcom ewentualne konsekwencje z tego tytułu.

Uszczegóiawiając rozważania pod kątem weryfikacji hipotezy o substytucji zatrudnienia nierejestrowanego przez pracę tymczasową, na podstawie wyników badań można sformułować następujące wnioski:

– 1. Wydaje się, iż pracownicy z agencji pracy tymczasowej mogą przejmować miejsca pracowników nierejestrowanych, jednak nie we wszystkich przypadkach. Na pewno sytuacja taka nie może wystąpić, jeżeli pracownik nierejestrowany jest stale zatrudniony w danym przedsiębiorstwie – wynika to z definicji pracy tymczasowej w rozumieniu ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. W pozostałych przypadkach zastępowanie pracowników nierejestrowanych pracownikami tymczasowymi jest możliwe, przynajmniej teoretycznie. Najprawdopodobniej jeden taki przypadek wystąpił wśród ankietowanych pracodawców.

– 2. Nie widać silnych przeciwwskazań dla substytucji. Jedynie niewielka część ankietowanych (ok. 10%) twierdzi, że nie ma takich warunków, które mogłyby spełniać agencje pracy tymczasowej, aby były atrakcyjne dla pracodawców. Duża część pracodawców byłaby zatem skłonna do współpracy z agencjami, gdyby tylko były spełnione pewne warunki. Co więcej, z badania wynika, iż te żądania niejednokrotnie już są spełnione. ‚

– 3. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo, iż pracownicy z agencji pracy tymczasowych zastąpią pracowników nierejestrowanych w możliwie wielu przedsiębiorstwach, należy – w pierwszym rzędzie – rozpowszechniać informację o agencjach pracy tymczasowej. Bardzo wiele małych przedsiębiorstw (zwłaszcza na wsiach i w małych miasteczkach) nigdy nie słyszało o agencjach. Niedoinformowanie dotyczy zarówno samego istnienia agencji pracy tymczasowej, jak i (najprawdopodobniej) ich oferty. Istotną barierę stanowi również brak zaufania do pracowników agencji pracy tymczasowej. Należy zatem podkreślać wszelkie gwarancje, jakich mogą udzielać agencje – co do fachowości pracowników, pokrycia ewentualnych szkód itp. Warto również zaznaczyć możliwość wyboru spośród ewentualnych kandydatów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p658-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna59.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p855-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna48.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p847-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna42.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p871-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna29.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p869-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna40.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1079-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1077-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg

Wpisy

Mówienie całej prawdy i tylko prawdy

Dlaczego kobiety, w dużo więk[...]

Metoda transakcyjna

Metoda ta została najpełniej [...]

Metoda odpowiedzi losowych - kontynuacja

Dzięki tej metodologii wzrast[...]

Metoda modela - kontynuacja

Na podstawie dorobku zawarteg[...]

Metoda modela

Wszystkie metody pośrednie op[...]

Ludzie młodzi a rynek pracy

Zupełnie inne postawy i motyw[...]