| |

W sytuacji wypadku pracodawcy deklarują następujące rozwiązania:

– natychmiastowa rejestracja w ZUS jako osoby pracującej „od wczoraj”,

– pracownik zgłasza wypadek jako powstały w innych okolicznościach – w sytuacji jeśli posiada alternatywne źródło ubezpieczenia,

– nieformalne pokrycie kosztów leczenia przez pracodawcę, wypłata odszkodowania.

Natomiast w przypadku śmiertelnego wypadku pracownika nierejestrowane- go regułą wśród niewielkich przedsiębiorstw jest wypisanie z wsteczną datą umowy o pracę. Wielu pracodawców ma na wszelki wypadek podpisane z niere- jestrowanymi pracownikami umowy, w które – w razie jakiegokolwiek wypadku – wstawia się tylko odpowiednie daty. Pracodawcy wiedzą, że mają 7 dni na zgłoszenie pracownika i zawsze to wykorzystują w takich przypadkach.

Powszechna świadomość zagrożeń związanych z zatrudnieniem nierejestrowanym

Ewentualnie wybierany sposób postępowania zależy od wagi wydarzenia i od stopnia wzajemnego zaufania pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Sposobem na zminimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy jest ograniczenie dostępu nieprzeszkolonych pracowników do maszyn i sytuacji mogących stanowić źródło zagrożenia.

Pracodawcy, aby uniknąć wypadków, dbają również szczególnie o bezpieczeństwo, sprzęt w pracy, trzeźwość pracowników. Również pracownicy zatrudnieni bez rejestracji najbardziej obawiają się wypadku i związanego z tym braku środków na leczenie, rehabilitację czy braku odszkodowania. Są jednak zdania, ze powinno to uzgadniać się z pracodawcą, umawiając się na wyższe stawki godzinowe czy większą zapłatę za wykonane dzieło. Często zdarza się jednak, że pracodawcy sami, w takich przypadkach, wypłacają odszkodowanie, płacą za leczenie (często prywatne) lub wcześniej zawierają umowę in blanco, umożliwiającą w razie wypadku wpisanie daty poprzedzającej ten wypadek, tak aby pracownik mógł uzyskać wszelkie świadczenia.

Pracownicy wskazują również na brak zabezpieczenia emerytalnego czy rentowego na przyszłość. Należy jednak podkreślić, że świadomość tego zagrożenia cechuje przede wszystkim pracowników starszych lub mających na utrzymaniu rodziny. Generalnie panuje jednak bardzo słabe zaufanie do instytucji ZUS-u, zwłaszcza wśród młodych pracowników. Nie są oni przekonani, czy w ogóle otrzymaliby emerytury odprowadzając wszystkie składki.

Pracownicy mający doświadczenia z pracą bez rejestracji, biorący udział w badaniach, dobrze się orientują, co tracą lub czego nie mają, wybierając taki sposób zatrudnienia. Jednak, jak to już zostało powiedziane, generalnie ZUS jest uznawany za instytucję nieuczciwą, monopolistę pozbawiającego z przyzwoleniem państwa pracowników ich pieniędzy i wcale nie gwarantującego zabezpieczenia Finansowego na stare lata. Padły sugestie, żeby oszczędzać i samemu opłacać składki w prywatnych firmach ubezpieczeniowych.

Zdaniem badanych dobra wola pracodawcy i pracownika pozwoliłaby na znalezienie kompromisowego, zadowalającego obie strony rozwiązania.

Powszechna świadomość zagrożeń związanych z zatrudnieniem nierejestro- wanym w bardzo ograniczonym zakresie mogłaby zmniejszyć skłonność pracodawców do zatrudniania „na czarno”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]