| |

Wynagrodzenia w szarej strefie – ciąg dalszy

Pracodawcy zatrudniający pracowników nierejestrowanych lub wypłacających pracownikom częściowo nierejestrowane wynagrodzenie czerpią przede wszystkim środki na wynagrodzenia dla tych pracowników z wcześniej opodatkowanych dochodów. Można zatem uznać, że w przypadku większości pracodawców zachowania niezgodne z prawem, polegające na nielegalnym zatrudnianiu pracowników, nie wywołują dalszych konsekwencji w postaci uzyskiwania przez firmy nierejestrowanych dochodów. Niemniej – co należałoby podkreślić – konsekwencje tych zachowań mają dość istotny wymiar dla finansów publicznych, ponieważ wynagrodzenia nie są przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Pracodawcy stosujący w swoich firmach pracę nierejestrowaną lub zatrudniający pracowników z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem nie obserwują generalnie dezaprobaty ze strony otoczenia. Ma to zapewne związek z występującym powszechnie społecznym przyzwoleniem dla tego rodzaju postępowania. Zdecydowana większość pracodawców zna konsekwencje, jakie może ponieść w wyniku zatrudnienia pracownika nierejestrowanego. Ważne dla pracodawców są przede wszystkim konsekwencje finansowe, których generalnie boją się, chociaż niewielu z nich słyszało o tego rodzaju problemach pracodawców w polskiej rzeczywistości gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]