transport szkolenia | |

Wynagrodzenia w szarej strefie

W przeprowadzonych badaniach nie znalazły również potwierdzenia powszechne opinie o wysokim poziomie wynagrodzeń pracowników nierejestrowa- nych lub otrzymujących częściowo nierejestrowane wynagrodzenie. W większości firm wynagrodzenia tych osób były wyższe od minimalnego i wypłacane były głównie w formie pieniężnej. Można więc wnioskować o większym znaczeniu tych powodów pracy nierejestrowanej, które mają zasadniczy wpływ na realizowanie przez podmiot zadań, aniżeli tylko i wyłącznie motywów kosztowych. Istotny może być w tym przypadku również ograniczony dostęp do określonych kwalifikacji na lokalnych rynkach pracy, a więc brak możliwości zatrudnienia odpowiedniego pracownika. Jeszcze raz zatem potwierdza się dominacja determinantów indywidualnie występujących w firmach, a dopiero później – ogólnie deklarowanych przyczyn zatrudnienia nierejestrowanego.

Obserwacje wynikające z przeprowadzonych badań wskazały na niewielkie znaczenie dla pracodawców zatrudniających pracowników nierejestrowanych zarówno poziomu płacy minimalnej, jak i jej zmian (podwyższenie, obniżenie). Tylko nieliczni w pełni potwierdzali tę zależność, przy czym zwiększenie poziomu tego wskaźnika mogłoby spowodować zwiększenie liczby pracujących „na czarno”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]