| |

Wyniki estymacji

Jak już wspomniano, dokonano estymacji wielu różnych wariantów równania (7). Różnice w specyfikacji dotyczyły zarówno zmiennych wchodzących w skład macierzy A4XIt, jak i macierzy A4X2t. Parametry oraz najważniejsze statystyki dla 10 wybranych wersji pokazane zostały w tabeli 1.1. Pod wartościami parametrów, w nawiasach, podano statystyki f-Studenta.

Podobnie jak przy metodzie opartej na produkcji energii, estymacji dokonywano przy użyciu metody najmniejszych kwadratów (MNK). Przy szacunkach wykorzystano szeregi o częstotliwości kwartalnej. Po skróceniu wynikającym z zastosowania rocznych przyrostów a nie poziomów zmiennych, próba obejmowała okres od pierwszego kwartału 2000 roku do czwartego kwartału 2006 (28 obserwacji).

Wyniki wybranych wariantów szacunków. Zmienna objaśniana: A4 ln(Mt), w nawiasach statystyki f-Studenta. Zmienna objaśniająca (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

– Stała -0,127

– (-4.91) -0,118

– (-6,44) -0,122

– (-6,28) -0,107

– (-5,40) -0,102

– (-5,04) -0,103

– (-5,08) -0,111

– (-5,44) -0,047

– (-1,37) -0,107

– (-5,11) -0,066

– (-3,03)

– A4 ln(Yo) 3,870

– (6,53) 3,975

– (9,62) 4,087

– (9.13) 3,565

– (8,14) 3,480

– (7,82) 3,499

– (7,88) 3,694

– (7,98) 2,678

– (4,54) 3,574

– (7,62) 2,545

– (5,08)

– A 4R -0,031

– (-7,06) -0,034

– (-10,43) -0,035

– (-10,15) -0,034

– (-11,03) -0,033

– (-10,82) -0,034

– (-10.97) -0,033

– (-10,51) -0,030

– (-8,62) -0,034

– (-10,66) -0,033

– (-12,24)

– A ĄCPI -0,651

– (-1,50) 0,191

– (0,52) 0,272

– (-0,70)

– A,CIT 3,215

– (1,2!) -1,578

– (-0,69)

– A aPIT 9,086

– (4,63) 9,851

– (4,34)

– Aą(CIT + PIT) 4,418

– (3,50) 5,313

– (3,49) 5.337

– (3,36) 5,127

– (3,43) 5,479

– (4,26) 4,390

– (3,22) 2,752

– (2,27)

– A REEDOM 0.004

– (1,04)

– A 4 FREEDOM _ C LJT 0,002

– (0,96) cd. tabeli na następnej stronie

Dyskusja wyników

Jak wynika z analizy statystyk r-Studenta w wariantach (1-3), inflacja nie wywiera znaczącego wpływu na zmienną objaśnianą. W żadnym z tych równań nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, iż parametr stojący przy tej zmiennej wynosi 0. W następnych wersjach została zatem pominięta. Pozostałe czynniki opisujące popyt na pieniądz – oficjalny PKB oraz stopa procentowa – w każdym wariancie są bardzo istotne.

Zmienne przedstawiające udział podatków dochodowych w oficjalnym PKB {PIT oraz CIT) nie mogą jednocześnie występować w jednym równaniu – w wariancie (3) parametr przy zmiennej CIT ma znak niezgodny z oczekiwaniami (takie zjawisko może zachodzić, jeżeli dwie zmienne objaśniające są zbyt silnie skorelowane ze sobą). We wszystkich pozostałych wariantach pojawia się więc suma tych dwóch zmiennych. Wersja (4) stanowi wersję bazową, która następnie wykorzystywana jest do sprawdzenia istotności innych czynników oddziałujących na nieformalną gospodarkę (FREEDOM, FREEDOMjCUT, TRADE, FISCAL, GOV, U), a za jej pośrednictwem, na popyt na pieniądz gotówkowy.

Jak pokazują wartości statystyk r-Studenta, spośród wyżej wymienionych zmiennych jedynie indeks opisujący obciążenia fiskalne nakładane przez rząd oraz stopa bezrobocia są istotne, przy czym stopa bezrobocia ma znak niezgodny z teorią ekonomiczną. Zmienna GOV nie tylko jest wysoce nieistotna, ale również stojący przy niej parametr ma znak niezgodny z oczekiwaniami.

Do oszacowania gospodarki nieoficjalnej zostanie użyta wersja ze zmienną FISCAL (8). W większości przypadków wartości statystyk dla tego wariantu są lepsze niż dla wariantu bazowego (jedynym wyjątkiem jest statystyka Durbina- -Watsona), a w szczególności wartości kryteriów informacyjnych sugerują, iż do dalszej analizy należy wybrać to równanie. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, iż wersja (10) charakteryzuje się jeszcze lepszymi wskaźnikami dopasowania oraz kryteriami informacyjnymi. Trzeba ją jednak odrzucić ze względu na niezgodny z oczekiwaniami znak parametru stojącego przy stopie bezrobocia. Ujemny znak wskazywałby, iż wzrost stopy bezrobocia będzie prowadził do zmniejszenia gospodarki nieoficjalnej, a za jej pośrednictwem przyczyniał się do spadku popytu na pieniądz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]