| |

Wysoki potencjał szarej strefy w Polsce

Ukazuje to bardzo wysoki potencjał szarej strefy w Polsce. Wariant część dochodu formalna, opodatkowana i z.e składkami na ZUS, a część „pod stołem” ma relatywnie wyższą użyteczność dla osób młodych (do 25 roku życia) oraz w wieku 41-50 lat, dla osób mieszkających na wsi lub w dużym mieście, a szczególnie w Warszawie. Co ciekawe, wyższą użyteczność ma również ten wariant dla osób nieaktywnych zawodowo (uczących się, zajmujących się domem) oraz pracujących dorywczo, w formie prac zleconych. Wyższej użyteczności pracy częściowo nierejestrowanej sprzyja też wykształcenie średnie zawodowe, bycie rozwiedzionym lub w separacji, dochody mniej więcej na miarę potrzeb (a nie za niskie!), dochody gospodarstwa domowego albo w najniższym, albo właśnie w najwyższym kwartylu, subiektywnie odczuwana duża luka w budżecie domowym.

Co ciekawe, profil osób, które cechuje wyższa użyteczność wariantu cale wynagrodzenie bez podatków i ZUS, jest nieco odmienny niż w poprzedniej grupie. Są to ludzie młodsi, z małych miast, mężczyźni, osoby pracujące w niepełnym wymiarze czasu oraz zajmujące się domem, o wykształceniu policealnym, z gospodarstw z niskiego kwartyla dochodowego.

Różnice między tymi dwiema grupami wskazują na istnienie różnych strategii przebywania w szarej strefie. Praca całkowicie nierejestrowana – całe wynagrodzenie bez podatków – wydaje się mieć nieco wyższą użyteczność dla mężczyzn o nieokreślonych kwalifikacjach (bez zawodu), z małych miast i z ubogich gospodarstw domowych. Z kolei częściowe wejście w szarą strefę jest strategią użyteczną również dla osób z zamożnych gospodarstw domowych, uczących się, z dużych miast.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p658-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna59.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p855-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna48.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p847-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna42.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p871-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna29.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p869-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna40.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1079-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1077-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg

Wpisy

Mówienie całej prawdy i tylko prawdy

Dlaczego kobiety, w dużo więk[...]

Metoda transakcyjna

Metoda ta została najpełniej [...]

Metoda odpowiedzi losowych - kontynuacja

Dzięki tej metodologii wzrast[...]

Metoda modela - kontynuacja

Na podstawie dorobku zawarteg[...]

Metoda modela

Wszystkie metody pośrednie op[...]

Ludzie młodzi a rynek pracy

Zupełnie inne postawy i motyw[...]