| |

Wysoki potencjał szarej strefy w Polsce

Ukazuje to bardzo wysoki potencjał szarej strefy w Polsce. Wariant część dochodu formalna, opodatkowana i z.e składkami na ZUS, a część „pod stołem” ma relatywnie wyższą użyteczność dla osób młodych (do 25 roku życia) oraz w wieku 41-50 lat, dla osób mieszkających na wsi lub w dużym mieście, a szczególnie w Warszawie. Co ciekawe, wyższą użyteczność ma również ten wariant dla osób nieaktywnych zawodowo (uczących się, zajmujących się domem) oraz pracujących dorywczo, w formie prac zleconych. Wyższej użyteczności pracy częściowo nierejestrowanej sprzyja też wykształcenie średnie zawodowe, bycie rozwiedzionym lub w separacji, dochody mniej więcej na miarę potrzeb (a nie za niskie!), dochody gospodarstwa domowego albo w najniższym, albo właśnie w najwyższym kwartylu, subiektywnie odczuwana duża luka w budżecie domowym.

Co ciekawe, profil osób, które cechuje wyższa użyteczność wariantu cale wynagrodzenie bez podatków i ZUS, jest nieco odmienny niż w poprzedniej grupie. Są to ludzie młodsi, z małych miast, mężczyźni, osoby pracujące w niepełnym wymiarze czasu oraz zajmujące się domem, o wykształceniu policealnym, z gospodarstw z niskiego kwartyla dochodowego.

Różnice między tymi dwiema grupami wskazują na istnienie różnych strategii przebywania w szarej strefie. Praca całkowicie nierejestrowana – całe wynagrodzenie bez podatków – wydaje się mieć nieco wyższą użyteczność dla mężczyzn o nieokreślonych kwalifikacjach (bez zawodu), z małych miast i z ubogich gospodarstw domowych. Z kolei częściowe wejście w szarą strefę jest strategią użyteczną również dla osób z zamożnych gospodarstw domowych, uczących się, z dużych miast.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]