| |

Wysokość wynagrodzenia a skłonność do pracy nierejestrowanej

Pracownicy wykonujący pracę nierejestrowaną byliby skłonni z niej zrezygnować na rzecz pracy rejestrowanej, gdyby ta ostatnia była odpowiednio wynagradzana. Odsetek osób, które byłyby skłonne zrezygnować z pracy nierejestrowanej w zależności od wysokości miesięcznego wynagrodzenie netto za pracę rejestrowaną wynosił: w przypadku wynagrodzenia do 1000 zł – 21, 2%, do 1200 zł – 30%, do 1500 zł – 50, 4%, do 2000 zł”- 72,2% i do 3000 zł – 83,7%.

W związku z oczekiwaniami płacowymi istotne znaczenie ma skłonność osób wykonujących pracę nierejestrowaną do zaakceptowania ewentualnego ograniczenia praw pracowniczych, które umożliwiłyby obniżenie pozapłacowych kosztów pracy. Pozytywnej odpowiedzi na ogólne pytanie dotyczące akceptacji tego typu ograniczeń udzieliło ok. 1/3 ankietowanych. Stopień akceptacji dla ograniczenia konkretnych praw pracowniczych przedstawia tabela 3.7.

Z odpowiedzi respondentów’ można wywnioskować, że stosunkowo największe byłoby prawdopodobieństwo zaakceptowania:

– braku odpraw i nagród jubileuszowych,

– wydłużenia tygodnia pracy,

– skrócenia okresu wypowiedzenia pracy.

– Natomiast zdecydowanie najmniej akceptowane byłyby zmiany polegające na:

– obniżeniu wysokości zasiłku chorobowego,

– zrównaniu wynagrodzeń za nadgodziny i niedziele z wynagrodzeniami za normalny czas pracy,

– nieuwzględnianiu stażu pracy przy określaniu wysokości emerytury,

– pozbawieniu prawa do zasiłku za pierwsze 3 dni choroby.

Skłoność do rezygnacji z pracy niezarejestrowanej

Jedną z hipotez, poddanych weryfikacji w niniejszym badaniu, była skłonność do rezygnacji z pracy nierejestrowanej na rzecz pracy rejestrowanej w zamian za niższy dochód netto, ale z ubezpieczeniem ZUS. Zgodę na takie rozwią- żanie zasygnalizowała nieco mniej niż połowa (46%) respondentów. Tak więc,

przeszło połowa pracujących bez rejestracji jest zadowolona ze swojego statusu. „Wypchnięcie” tej grupy osób z szarej strefy może być bardzo trudne.

Jeżeli chodzi o skalę możliwego do zaakceptowania przez ankietowanych zmniejszenia dochodu netto za pracę rejestrowaną, w porównaniu z pracą niereje- strowaną, to – jak wynika z odpowiedzi zdecydowanej większości (84,1%) ankietowanych – realnie biorąc zawiera się ona w przedziale 5%-20%. Najbardziej efektywne, w sensie spowodowania przejścia z pracy nierejestrowanej do pracy rejestrowanej, byłoby zmniejszenie do 10% różnicy między dochodem netto z tytułu wykonywania obu typów prac. Skłoniłoby ono do tego typu zmiany ok. 38% respondentów. Znaczny pozytywny efekt, w postaci oczekiwanej reakcji ok. 1/4 respondentów, przyniosłoby także ukształtowanie różnicy między dochodami netto na poziomie 20%.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]