| |

Zabezpieczanie się przed ryzykiem wypadku w pracy

W porównaniu z kontrolą PIP, wypadek przy pracy wydaje się pracodawcom możliwością dużo bardziej realną. Obawiają się oni przede wszystkim sankcji związanych z brakiem ubezpieczenia pracownika. Kwestie dotyczące ewentualnych roszczeń finansowych, w tym renty, nie są w zasadzie brane pod uwagę.

Pracodawcy zatrudniający do prac krótkotrwałych zabezpieczają się przed możliwością powstania powodów do ewentualnych roszczeń ze strony pracowników z tytułu wypadków przy pracy przez zatrudnianie tylko tych bezrobotnych, którzy są zarejestrowani w UP i dzięki temu mają ubezpieczenie. Pracodawcy wręcz oświadczyli, że nigdy nie zatrudniają niezarejestrowanych bezrobotnych. W razie wypadku pracownik jest ubezpieczony i zawsze wytłumaczy się w swoim interesie, bo inaczej nikt by go już więcej nie zatrudnił. Podano przykład mężczyzny, który uległ wypadkowi w miejscu pracy, jednak pogotowie wezwano do niego do domu, gdzie go natychmiast przewieziono. Znaleźli się nawet ludzie, którzy zaświadczyli, że uległ wypadkowi na swoim podwórku. Wśród pracodawców panuje więc przekonanie, że skoro państwo nie potrafi skontrolować bezrobotnego, dając mu ubezpieczenie, to dlaczego oni (pracodawcy) mają nie oszukać państwa.

Innym sposobem na brak ubezpieczenia chorobowego jest zatrudnianie osób, które sąjuż ubezpieczone wspólnie z małżonkiem zatrudnionym legalnie.

Specyficzną grupą zatrudnianą w budownictwie są rolnicy lub osoby utrzymujące się oficjalnie z uprawy roli, którzy są ubezpieczeni w KRUS-ie z tytułu posiadania ziemi, natomiast pracując na budowie otrzymują wynagrodzenie do ręki, bez opodatkowania.

Wśród pracodawców sezonowych można zauważyć dwie postawy wobec ewentualności wypadku przy pracy:

– wypadek traktowany jest jako problem pracownika – w tym przypadku pracodawca nie bierze pod uwagę zadośćuczynienia poszkodowanemu pracownikowi podejście takie jest charakterystyczne dla osób prywatnych zatrudniających pracownika do prac remontowych lub budowlanych

– wypadek jest uważany za problem pracodawcy, który bierze pod uwagę możliwość zadośćuczynienia postawa taka właściwa jest dla pracodawców zatrudniających sezonowo większa liczbę pracowników w budownictwie lub rolnic- twie/ogrodnictwie oraz dla małych podmiotów gospodarczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]