| |

Zasoby porozumień prywatnych – rozwinięcie

Kolejne zagadnienie, to kwestia przełożenia prezentowanych tu opinii na deklaracje dotyczące zachowań. Istotne jest, czy ci, którzy są przekonani o praktycznej doniosłości funkcjonowania w sieciach prywatnych porozumień, są też skłonni – częściej niż inni – odwoływać się do nich w załatwianiu codziennych spraw. Generalnie rzecz biorąc, jest oczywiście tak, że ci, którzy wierzą w to, że wsparcie krewniaków czy znajomych przyczynia się do pomyślnego załatwienia codziennych spraw – a jest to nieco pond 3/4 (76,3%) respondentów – wielokrotnie częściej aniżeli ci, którzy w jego skuteczność nie wierzą, skłonni są to wsparcie wykorzystywać. To rezultat zrozumiały i banalny. Ciekawsze wydaje się to, że dostrzeganie praktycznych korzyści z posługiwania się prywatnymi sieciami wsparcia skłania do tego nie wszystkich. Dokładniej: wśród tych, którzy właśnie w ten sposób postrzegają realia, co czwarty (28,6%) robi to „zawsze” lub wtedy, „gdy ma taką możliwość”, natomiast niemalże połowa (45,7%) „zawsze stosuje się do obowiązujących zasad” lub przynajmniej stara się to robić. To rezultat pokrzepiający w tej mierze, w jakiej okazuje się, że nawet uogólnione przekonanie o skuteczności działania poprzez mniej lub bardziej rozgałęzione sieci prywatnych powiązań nie skłania około połowy Polaków do ich wykorzystywania. Mówiąc nieco inaczej, około połowa tych Polaków, którzy dostrzegają efektywnościowe ograniczenia związane z respektem dla obowiązujących reguł, skłonna jest – mimo wszystko – do tych reguł się stosować. Są jednak i tacy, dla których praktyczne pożytki płynące z poruszania się w ramach prywatnych powiązań mają znacznie większe znaczenie – pomijają oni ogólnie obowiązujące zasady i korzystają ze wsparcia krewnych czy znajomych.

Wszystko to pozwala na podzielenie Polaków uczestniczących w badaniach na dwie podstawowe grupy, tj.:

– tych, którzy dostrzegają korzyści płynące z odwoływania się do prywatnych sieci wsparcia służącego załatwianiu codziennych spraw, ale załatwiają je trzymając się ogólnie obowiązujących zasad,

– tych, którzy – dostrzegając te korzyści – eksploatują zasoby tkwiące w prywatnych sieciach wsparcia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]