| |

Zastosowana metodologia – dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na oszacowanie, jaka byłaby wielkość produkcji, gdyby nie istniały czynniki (wymienione w macierzy X2t) skłaniające podmioty gospodarcze do ukrywania produkcji. Otrzymane w ten sposób szacunki nie zawierają działalności nielegalnej. Jeżeli podmiot gospodarczy ewidentnie łamie prawo, na przykład świadcząc usługi polegające na zabijaniu wskazanych osób, to zlikwidowanie podatków czy przepisów BHP nie skłoni go do zgłoszenia organom państwowym swojej „produkcji”.

Zaprezentowana wyżej metodologia pozwala na uniknięcie niektórych z wymienianych w literaturze problemów, lecz wciąż w szacowanych wielkościach mogą pojawić się błędy wynikające z:

– Uwzględnienia w macierzy X2[ tylko niektórych czynników determinujących szarą strefę. Pominięcie istotnych zmiennych spowoduje zaniżenie oszacowań.

– Pominięcia znaczących, lecz trudnych do skwantyfikowania lub uzyskania zmiennych, które powinny się znaleźć w macierzy Xlt, takich jak zaufanie do systemu bankowego lub gęstość sieci bankomatów. Czynniki te mogą wpływać na popyt na pieniądz związany z rejestrowanymi transakcjami.

– Zmian zachodzących w systemie bankowym (takich jak zwiększenie konkurencyjności sektora bankowego, wprowadzanie kart płatniczych i kredytowych). Przy badaniu popytu na pieniądz trudno oddzielić wahania wynikające ze zmiany szybkości obiegu pieniądza od wahań wypływających ze zmiany liczby zawieranych transakcji.

– Przyjęcia mocnego założenia o jednakowej elastyczności popytu na pieniądz względem wielkości produkcji w obydwu sektorach gospodarki.

– Istnienia działalności gospodarczej, która nie wiąże się ze zwiększeniem popytu na gotówkę, a może być ukrywana przed państwem (np. transakcje barterowe),

– Dość mocnego założenia, iż wszystkie transakcje zawierane w sektorze nieformalnym wykorzystują gotówkę. Tymczasem z niektórych badań wynika, że w szarej strefie jedynie przy około 80% transakcji używa się gotówki.

– Wykorzystywania w nierejestrowanych transakcjach waluty innej niż krajowa (np. euro lub dolara amerykańskiego). Jeżeli nastąpiła „dolaryzacja” gospodarki, to opisana wyżej metoda da zaniżone wyniki. O ile znana jest ilość waluty krajowej w obiegu, o tyle trudne jest oszacowanie ilości waluty zagranicznej47.

– Wysokiej inflacji, która może zakłócić normalne procesy gospodarcze i zafałszować wszelkie analizy oparte na ilości pieniądza w gospodarce. Można jednak przyjąć, że w badanych okresie w Polsce inflacja nie stanowiła zbyt dużego problemu.

– Wielką szansę na oszacowanie ilości zagranicznej waluty w obiegu w niektórych gospodarkach stanowiło wprowadzenie euro. Stare waluty (między innymi marka niemiecka będąca godnym zaufania pieniądzem w niektórych krajach bałkańskich) zostały w stosunkowo krótkim czasie wycofane. Ilość dolarów amerykańskich wciąż jednak pozostaje trudna do oszacowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]