| |

Zastosowana metodologia

Przy szacowaniu szarej strefy na podstawie popytu na pieniądz zastosowano podejście, które wyraża następująca ogólna postać równania: ln(Af,) = a0 + ax ln(Kof) + pX, + Lt (1) gdzie:

M, – ilość pieniądza gotówkowego (w ujęciu realnym) w obiegu w okresie i Yo, – oficjalny PKB w okresie r. Xt – macierz zmiennych (innych niż oficjalny PKB) opisujących popyt na pieniądz oto, ai, p – parametry równania (p jest wektorem parametrów) e, – składnik losowy w okresie t.

Najpierw estymuje się model ekonometryczny, w którym logarytm naturalny popytu na pieniądz zależy od logarytmu naturalnego oficjalnego PKB, innych zmiennych determinujących bezpośrednio popyt na pieniądz oraz czynników wpływających na wielkość szarej strefy, odpowiednio: blok X,( oraz X2( macierzy Xt z równania (1): ln{M,) = ar0 + a{ ln(Ko,) + p,X1( + p2X2t +L.

Innymi słowy, przyjmuje się założenia, że pieniądz gotówkowy używany jest w obydwu sektorach gospodarki, a popyt na niego zależy od tradycyjnie przyjmowanych zmiennych (zawartych w macierzy Xlt) oraz od czynników wpływających na gospodarkę nierejestrowaną(macierz X2 ). Po wyznaczeniu M, z równania (2) uzyskuje się: M, = a0Yo“’ exp(p1XIt + p2X2t + L,)

W następnym kroku przyjmuje się, że wszystkie elementy macierzy X2[są równe zeru46, co pozwala na obliczenie, jaka byłaby wielkość PKB, gdyby nie istniały zawarte w macierzy czynniki skłaniające podmioty gospodarujące do ukrywania swojej produkcji. Oznacza to założenie, że w gospodarce nie będzie występować szara strefa – po zaniknięciu bodźców skłaniających do ukrywania produkcji, podmiotom gospodarczym powinno być obojętne, w której części gospodarki się znajdą. W rezultacie równanie (3) redukuje się do: M, = a0(Yo, + Yn,)a’ espjp, + L,) gdzie:

Yn, – wielkość nieoficjalnego PKB w okresie i, a sumę Yo, + Yn, interpretować należy jako PKB całkowite. Z równań (3) oraz (4), po przyrównaniu ich stronami, można wyliczyć stosunek PKB całkowitego do oficjalnego: = exp co umożliwia obliczenie PKB całkowitego, a w dalszej kolejności, wyznaczenie poszukiwanej wielkości nieoficjalnego PKB.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]