| |

Zatrudnienie bez umowy

Pracownicy szarej strefy w poszczególnych branżach bardzo silnie różnią się pomiędzy sobą cechami indywidualnymi. Zdecydowanie wyróżnia się budownictwo. Zdaniem badanych, jest to branża tradycyjnie – od niepamiętnych czasów – lokująca się w szarej strefie, w tej branży wręcz nie istnieje popyt na „legalne” firmy. W rolnictwie z kolei występuje wyjątkowo silne poczucie braku alterna- tyw. Badani mają świadomość swoich niskich kwalifikacji i braku przydatności na rynku pracy. Silną barierą jest też konieczność dojazdu, w połączeniu z niskimi płacami oferowanymi w legalnym zatrudnieniu. Inna jest sytuacja w branżach usługowych. Badani zdecydowanie częściej podejmują tu pracę nielegalną z wyboru, kierując się przeświadczeniem o wyższych możliwych do osiągnięcia dochodach oraz wysoko cenioną elastycznością nielegalnego zatrudnienia. Inny jest też profil pracowników – są oni młodsi i lepiej wykształceni, sądzą, że mogliby znaleźć legalne zatrudnienie – nie są jednak skłonni zaakceptować oferowanych tam plac.

Wydaje się, iż praca nierejestrowana (w szczególności zatrudnienie bez umowy) nie powinna być rozpatrywana jako alternatywa pracy legalnej. Podjęcie pracy nierejestrowanej wiąże się najczęściej z brakiem możliwości znalezienia zatrudnienia legalnego. Można powiedzieć, iż pracownik szarej strefy jest znacznie bardziej podobny do osoby bez pracy niż do osoby posiadającej legalne zatrudnienie. Wskazuje na to także fakt, iż na prawdopodobieństwo posiadania pracy nierejestrowanej pozytywnie wpływa wcześniejsze doświadczenie bezrobocia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]