| |

Zwiększenie liczby osób udzielających wywiadu

Liczba osób odmawiających odpowiedzi na konkretne pytanie jest najmniejsza, gdy ankiety są przeprowadzane osobiście. Również w tym przypadku najwięcej osób odpowiada na pytanie o wielkość dochodu nierejestrowanego. Droga mailowa jest nieefektywna, a zaraz za nią droga pocztowa. Dodatkowe działanie sprzyjające wzrostowi liczby uczestników w wywiadzie, to na przykład sprawdzona i bezpieczna metoda ankietowania osób, które już uczestniczyły w innym badaniu. Z kolei usilne starania ankietera o uzyskanie odpowiedzi mogą bardziej zniechęcić respondenta i zmusić go do udzielenia odpowiedzi kłamliwej. Zatem niski odsetek ludzi nieodpowiadających niekoniecznie oznacza wysoką prawdomówność rezultatów.

W celu zwiększenia liczby osób udzielających wywiadu stosuje się różne metody doboru próbki. Przykładem jest wybór za pomocą metody błądzenia przypadkowego (ang. random walk metod), gdzie adresy osób wybranych do ankietowania, których nie ma w domu lub które odmówią wzięcia udziału w ankiecie, są zastępowane innymi adresami. Zmniejsza to liczbę odmów odpowiedzi, zmniej- sza również koszty przeprowadzanych wywiadów. Inna metoda stosowana, gdy nie ma reprezentatywnej liczby osób pracujących w szarej sferze, to wspomniana wcześniej metoda kuli śnieżnej. Jednak reprezentatywność tak utworzonych próbek jest mocno kwestionowana.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p658-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna59.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p855-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna48.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p847-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna42.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p871-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna29.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p869-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna40.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1079-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg
File not writeable: /home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p1077-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/lentoid/domains/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna34.jpg

Wpisy

Mówienie całej prawdy i tylko prawdy

Dlaczego kobiety, w dużo więk[...]

Metoda transakcyjna

Metoda ta została najpełniej [...]

Metoda odpowiedzi losowych - kontynuacja

Dzięki tej metodologii wzrast[...]

Metoda modela - kontynuacja

Na podstawie dorobku zawarteg[...]

Metoda modela

Wszystkie metody pośrednie op[...]

Ludzie młodzi a rynek pracy

Zupełnie inne postawy i motyw[...]