http://torcikowo.pl/galeria/dla-dzieci/ | |

Zwiększenie liczby osób udzielających wywiadu

Liczba osób odmawiających odpowiedzi na konkretne pytanie jest najmniejsza, gdy ankiety są przeprowadzane osobiście. Również w tym przypadku najwięcej osób odpowiada na pytanie o wielkość dochodu nierejestrowanego. Droga mailowa jest nieefektywna, a zaraz za nią droga pocztowa. Dodatkowe działanie sprzyjające wzrostowi liczby uczestników w wywiadzie, to na przykład sprawdzona i bezpieczna metoda ankietowania osób, które już uczestniczyły w innym badaniu. Z kolei usilne starania ankietera o uzyskanie odpowiedzi mogą bardziej zniechęcić respondenta i zmusić go do udzielenia odpowiedzi kłamliwej. Zatem niski odsetek ludzi nieodpowiadających niekoniecznie oznacza wysoką prawdomówność rezultatów.

W celu zwiększenia liczby osób udzielających wywiadu stosuje się różne metody doboru próbki. Przykładem jest wybór za pomocą metody błądzenia przypadkowego (ang. random walk metod), gdzie adresy osób wybranych do ankietowania, których nie ma w domu lub które odmówią wzięcia udziału w ankiecie, są zastępowane innymi adresami. Zmniejsza to liczbę odmów odpowiedzi, zmniej- sza również koszty przeprowadzanych wywiadów. Inna metoda stosowana, gdy nie ma reprezentatywnej liczby osób pracujących w szarej sferze, to wspomniana wcześniej metoda kuli śnieżnej. Jednak reprezentatywność tak utworzonych próbek jest mocno kwestionowana.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]